Eighteen Wheeler: American Pro Trucker
エイティーン・ホイーラー

2000.10.12 SEGA Enterprises


DREAMCAST 18WHEELER
- STAFF -

- CONCEPT DESIGNER -
- DIRECTOR -
KAZUHIRO GOJI

- COORDINATOR -
HIROSHI KATAOKA

- DIRECTOR -
KEIICHI MATSUNAMI

- PROGRAMMER -
MM2+RM+TM+KM+MM+YK+TT

PAKU&PEN

- DESIGNER 1 -
EITARO ARIYOSHI
NOBUSADA TAKAHASHI
TSUTOMU SHIMOBAYASHI
NOBUKO KINO
TOMOHIKO KOYAMA
DAISUKE MIYAHARA

- DESIGNER 2 -
HIDEHIKO MOTONO
YUKARI MATSUNAMI
YOJI IIO
MADOKA MIDORIKAWA
HIRONOBU ARIGA

- SOUND COMPOSER -
KEISUKE TSUKAHARA
TOMOYA KOGA

- SOUND PRODUCER -
TATSUTOSHI NARITA

- ASSIST -
TETSURO HOSOKAWA

- PUBLICITY DESIGNER -
AKIRA YAMANAKA

- SPECIAL THANKS -
YU SUZUKI
DAISUKE FUJIMI
KAZUO SHIOMI
AM2 T&R SECTION

ALL ORIGINAL
18WHEELER STAFF


ORIGINAL GAME
(C) SEGA, 1999
(C) SEGA/CRI 2000

THANK YOU FOR PLAYING!


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA/CRI