Berserk: Millennium Falcon-hen - Wasurebana no Shou
ベルセルク 千年帝国の鷹篇 喪失花の章

1999.12.16 ASCII Corporation


STAFF

Executive Producer
Hozumi Yoshida
Hisashi Suzuki
Yukinori Taniguchi (YUKE'S)

Producer
Ichiro Sugiyama

Executive Supervisor &
Original ScenarioWritten & Character Designed by
Kentarou Miura (STUDIO GAGA)
BERSERK (YOUNG ANIMAL) published by Hakusensha

Product Supervisor
Akira Shimada

Scenario Writer
Tsuyoshi Tamai

Quality Check Director
Takashi Suzuki

Director
Yoshio Togiya

Planning Director
Norifumi Hara

Planner
Susumu Nakamoto
Nozomi Hanai

Programmer
Tatsuhiko Sugimoto
Hiroki Ueno
Takanori Yoshioka

Art Director
Yoshio Togiya

3D Character Creator
Makoto Yamamoto
Yuki Asano
Taichi Higashino
Katsushi Baba

Background Creator
Kyohei Hosomi
Chiyo Amari
Satoshi Ueda
Takashi Komiyama
Naomi Obama

3D Animation Director
Takashi Komiyama

3D Animation Creator
Masahiro Nakatani
Maiko Hayaishi
Yoshihiro Tamura
Kanako Hayashi
Masataka Yamada

Interface Designer
Chiyo Amari

Visual Effect Designer
Takashi Komiyama

Technical Supporter
Takashi Hashiki
Syuji Matsudaira
Masaki Izuoka


Cast

Guts
Nobutoshi Hayashi

Casca
Yuko Miyamura


Puck
Yuriko Fuchizaki

Rita
Yuri Shiratori


Eriza
Sumi Shimamoto

Dunteth
Takahiro Yoshimizu


Yasuhiko Tokuyama
Munehiro Tokita
Tsuyoshi Takizawa
You Murakami
Daisuke Toujyou
Teruki Kitatani
Haramaki Kouji
Noriko Yoshitake


Balzak / Zoddo
Kenji Utsumi

Cooperation
ARTSVISION
AONI PRODUCTION
KEN PRODUCTION
SIGMA SEVEN
JAPAN ACTIONCLUB

Sound Producer
Rokurou Okuyama

Casting Coordinator
Ryuichi Ohnuma

Studio
AVACO CREATIVE STUDIOS


Sound

Executive Sound Producer
Susumu Hirasawa

Music Director (Supervisor)
Kentarou Miura (STUDIO GAGA)

Sound Engineer
Masanori Chinzei

Management
Rihito Yumoto (CHAOS UNION)
Mika Hirano (CHAOS UNION)

Osamu Sunami
Hiroshi Kubota
Yutaka Takahashi (MARINE ENTERTAINMENT)
Koichi Kikuchi (MARINE ENTERTAINMENT)
Mina Otsuka (MARINE ENTERTAINMENT)

Supervisor
Akira Shimada

Sound Director
Masaya Imoto

Composer
Masaya Imoto
Hiromi Murakami

Sound Engineer
Kouji Yamada
Hiroaki Funane


Software Manual・Package

Director
Ryuichi Ohnuma

Designer
Hiroaki Kobayashi (K Plus artworks)

Writer
Takashi Suzuki
Susumu Nakamoto

Product Manager
Akiyoshi Yamazaki
Jyunichi Ikehata

Sales Manager
Takeshi Osanai

Planning Coordinator
Takanari Oshida (TITANS・ENTERTAINMENT)


Special Thanks

Nobuo Wada
Atsushi Tsutsumi
Takaichi Satou
Toshihiro Sakamoto
Yukihiro Yoshida
Katsuya Kashiwagi
Kouichi Ikeda
Hiroaki Tomita
Sayuri Ohkawa
Momoko Sekine
Naoko Oikawa
Miwa Togashi
Mika Nomura

Hirofumi Sugawara
Ayako Mori
Osamu Sunami

Kiyotaka Azuma
Shinya Masuda
Minoru Nagano
Hiromi Furuta
Takashi Kosono
Takashi Terasoma

Kentarou Miura (STUDIO GAGA)

HAKUSENSHA Inc.

VAP INC.

NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION

YUKE'S Co. Ltd.


Presented by
ASCII


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 ASCII Corporation / Yuke's / Kentaro Miura / Studio Gaga / Hakusensha / VAP / NTV