Border Down
ボーダーダウン

2003.09.25 G.rev


DIRECTOR
GAME DESIGN

HIROYUKI MARUYAMA

MAIN PROGRAM

KATSUYUKI FUJITA

STAGE
PLAYER PROGRAM

MASAKAZU TAKEDA

ENEMY PROGRAM

SHUNSUKE ONO

MAIN GRAPHIC

R.HIDEYUKI.KATOH

MUSIC COMPOSE
SOUND EFFECT

YASUHISA WATANABE
- Yack. -

SUB GRAPHIC

MASAMI KIKUCHI
YOKENO
SAMEJIMA
KEN MINEFUJI

CHARACTER DESIGN

KADOTUKASA

ENGLISH TRANSLATION

YUKO SHIRAHASHI

SPECIAL THANKS

KENJI SASAKI
(SEGA ROSSO)

JUN TANIGUCHI
(SEGA ROSSO)

TAKASHI HIRARO
(SEGA ROSSO)

KAORU UNO
(SEGA)

TOSHIAKI YUASA
(SEGA)

SHINJI HOSOE
NORIHIRO FURUKAWA

PRESENTED BY

G.rev
G.REVOLUTION


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2003 G.rev