Cosmic Smash
コズミックスマッシュ

2001.09.13 SEGA Corporation


COSMIC SMASH
STAFF

PROGRAM
KATSUYASU ANDO
MAMORU SUGIHARA

CHIEF DESIGN
MASAHIRO KUROKAWA

ASSISTANT DESIGN
SHIN IGARASHI

PLANNING AND DIRECTION
TOSHIAKI MIIDA

SOUND
KAZUNORI ITO
TODD OKAWA ETWAS MUSIC INC.
TOSHI MASUDA
KEITAROU HANADA

VOICE
CHRIS FLYNN
TOPPO

CABINET DESIGN
SEIJI ISHII
KIMIO TSUDA

THANKS TO
MASAHITO KUROSAWA
MORIO MORIYA
AKIRA ABE
TOSHIYUKI KADO
YUKA SADANO
PHIL EKINS
PAUL WILLIAMS
YUKIO SUGINO
TOSHIHIRO NAKAYA
ZENI INOUE
JUNKO MANABE
TORU MORI
RENA KOBAYASHI

CHIEF PRODUCER
JUN TANIGUCHI

EXECUTIVE PRODUCER
KENJI SASAKI

PRODUCER
TOSHIAKI MIIDA

BROUGHT TO YOU
BY

SEGA

©SEGA 2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 SEGA Corporation / Sega Rosso