Daytona USA 2001
デイトナUSA 2001

2000.12.21 SEGA


Directors
Yoshinari Sunazuka
Kenji Ohta

Program Directors
Yoshinaru Sunazuka

Design Directors
Toshihiro Nagoshi
Ichirou Kojima

Management Staff
Toshihiro Nagoshi
Kenji Ohta

Programmer
Satoshi Ishi
Yoshimitsu Tamura
Daisuke Tanaka
Tsuyoshi Matsumoto
Keijiro Iwase
Hiroyuki Yoshida
Kouhei Iwasaki
Hirofumi Kawaguchi

Sound Producer
Yukifumi Makino

Music Producer
Fumitaka Shibata

Sound Effect Designer
Hideki Naganuma

Sound Designer
Tatsuya Kouzaki

Composer
Keiichi Sugiyama
Tatsuyuki Maeda
Hidehiro Kobayashi

Hirofumi Murasaki
Junko Shiratsu
Naofumi Hataya

Musician
Soul Toul
Norio Sakai

Masaharu Haruna
George Kamata

Narrator
Brian Uhl

Recording & Mixing Engineer
Hirokazu Akashi

Arranger
Hitoshi Takaba
Tomotsune Maeno

Assistant Engineer
Yoshitada Miya
Sawako Sogabe

Scroll Designers
Koutarou Yoneyama
Youichi Suzuki

Car Designers
Naoki Tamura
Yoshinari Mitani
Masashi Komatsubara
Jun Suzuki

Course Designers
Tadakuni Miyasaka
Jumpei Tabuchi
Yu Ikejiri

Network System Engineer
Mitsunori Fujimoto

Assistant Planner
Hiroyuki Sakamoto


Planning Support
Hidemitsu Hosono
Yoshimitsu Tamura
Masaru Ikahata

Special Thanks
Hiroshi Hamagaki
Takashi Hoshino
Takeshi Nagano
Tsunemi Akiyama
Kenji Okuno
Public image inc.

Producer & Game Director
Toshihiro Nagoshi

Produced by
amusement vision

in cooperation with Genki Co.,Ltd.

WAVE MASTER

SEGA

DAYTONA USA 2001

Daytona USA® is a trademark of the International Speedway Corporation.
© 2000 Hasbro Interactive, Inc. All Rights Reserved.
- Original Game © SEGA, 1994
© SEGA/AmusementVision,LTD. 2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA / Amusement Vision / Hasbro Interactive