CYBER TROOPERS
Dennou Senki Virtual-On Oratorio Tangram
電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム

1999.12.09 SEGA Enterprises


CYBER TROOPERS VIRTUAL-ON
ORATORIO TANGRAM

[PRODUCER]
Juro Watari

[CHARACTER DESIGN]
Hajime Katoki

[VIRTUAL-ON WORKS]
: SOFTWARE R&D #3 DEPT.

Director
Nobuyuki Yamashita

Assistant Director
Yuuki Tokoro

Programmer
Yoshihiro Sonoda
Mari Yamagata
Yoshifumi Ishihata

Designer
Mamoru Sano
Nobutaka Arii
Hiroshi Yoshida
Koichi Ozaki
Nobukazu Naruke

Sound designer
Kentaro Kobayashi

Publicity
Taku Sasahara

: CSK Reserch Institute Corp. (CRI)

Producer
Keisuke Chiwata

Direction & Programming
Toru Kujirai

Programmer
Masanori Sato
Makoto Sato
Hajime Take
Fuminari Furudate
Hajime Iwamoto

Designer
Masakazu Yanagida
Satoshi Fujinuma
Kazuya Suzuki
Yuichi Matsui
Kozue Suzuki
Kenji Yamada

Sound designer
Naoshi Kunisawa

Debug
Masayoshi Iwai
Tomonori Sato
Gen Murayama
Takuo Yamashita

Tool support
Hideo Gunji
Ryutaro Hayakawa

[NETWORK VERSUS SUPPORT STAFF]
: SYSTEM R&D
Tetsuya Kaku
Masahiro Seki
Takeshi Ito

: SOFTWARE TECHNICAL SUPPORT
& DEVELOPMENT DEPT.
Hiroyuki Inoue

: NETWORK BUSINESS DIVISION
Takeshi Shinohara
Kenichi Hiraiwa
Kiminori Kitahara
Takeshi Hotta
Youichi Hibiya
Atsushi Tanaka
Fung Xu

: DWANGO
Network system design
Nobuo Kawakami

Programmer
Makoto Nakano
Keiichi Suzuki
Daichi Honda

Debug
Sho Nagano
Takeshi Furuya
Takuji Ogawa
Naoto Fuse

[OPENING & ENDING MOVIE]
: BUILDUP ENTERTAINMENT co.,ltd.
Producer
Nobuya Okabe

CG Animator
Toru Ikeuchi
Takayuki Hayama
Koichi Hirata
Naoto Oonuki
Hirotaka Yokobayashi

Sound design
MICHAEL VERTA

[TANGRAM'S VOICE]
Kikuko Inoue

[MOVIE ENCODING]
: DIGITAL MEDIA P&D DEPT.
Yuji Sawairi
Kazuki Yokota

[PERIPHERAL]
TWIN STICK
Shigeru Shimozono
Akihito Awano
Kengo Nakao
Kyouhei Ohtani
Takashi Abe

VS CABLE
Hirokazu Hama

[SPECIAL THANKS...]
Masamitsu Hoshino
Hiromi Ito
Yasuhiro Mori
Norio Furuichi
Katsunori Uchibori
Toshihiro Hyoi
Shinji Suzuki

To all members of
"software R&D#3 dept."

and

To all the players of
"VIRTUAL-ON" series


: PRESENTED BY
SEGA™
©SEGA ENTERPRISES,LTD.,1998,1999


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises / Automuss / Katoki Hajime