Dabitsuku: Derby Uma o Tsukurou!
ダビつく ダービー馬をつくろう!

2000.07.27 SEGA Enterprises


Producer
Hiroyuki "Miyachan" Miyazaki

Director
Atsuhiko "Piku" Nakamura
Tomohiro "Purin" Kondo

Planner
Makoto "Zaboon" Hara
Kazuma "Qtaro" Fujii

Chief Programmer
Akihito "/*!?*/" Wada

Programmer
Shin "Shin no Suke" Futakawame
Masayoshi "Maruru" Matsuyama
Harumi "NewFace" Kamo

Chief Designer
Takumi "Smoky" Miyake

Designer
Jina "1/2Hip" Ishiwatari
Harumi "Minmin" Masuda
Jun "Pegasus" Matsuo
Saori "Rabbit" Wada

Ken Aso
Wataru Takahashi
Koh Okamura
Yujin Yoshioka

Sound Staff
Koichi Sato
Naoaki Jinbo

Network
Tooru Shida
Takenari Matsudaira

Akito Osame
Kazuhiro Kikuchi
Izumi Mizoguchi

Webpage
Nobuyuki "MAX" Hirai

Marketing
Seijiro Sannabe
Toyohisa Hiwatari

Promotion/Publicity
Syunichi Kobayashi
Yasushi Nagumo
Jyunji Yamazaki
Hiromichi Hisada
Tomohiko Hayashi
Hitomi Oka
Miho Masuda
Nami Terai
Ayako Hino

Special Thanks to
Shun Arai
Takayuki Kawagoe

Yasuhiro Suzuki
Eiji Horita
Yasuhito Baba
Ryosuke Masuda
Osamu Sato

Mizuki Marui
Tsuyoshi Annaka

Eisaku Ishizaka
Tomoko Kubota
Kazuhiro "Tanto-K" Suga

Associate Producer
Masanobu "Dadooronron" Tsukamoto

Executive Producer
Masanao Maeda

In cooperation with
Land Ho! Co., Ltd.
smile bit, corp

Presented by SEGA

©SEGA ENTERPRISES, LTD., 2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA Enterprises