Dino Crisis
ディノ クライシス

2000.09.06 Capcom


PLANNING

-MAIN PLANNERS-
SHU TAKUMI
KUNIOMI MATSUSHITA
HIROYUKI KOBAYASHI

-EVENT DIRECTORS-
KAZUNORI TAZAKI
SHU TAKUMI
KUNIOMI MATSUSHITA
HIROYUKI KOBAYASHI


GRAPHIC

-STAGE DESIGNERS-
YUKO NAKADAI
YUICHI AKIMOTO

-STAGE MODEL CREATORS-
SHIZUYO UKAI
MASACHIKA KAWATA
TOMOYA OHTSUBO
YUSUKE KAN
NAOHIRO YAMADA
TOSHIYA KOTANI
KOICHI HIDAKA
KOICHI MINAMI
SHIGEOMI OKAMURA

-CHARACTER DESIGNERS
& MODEL CREATORS-
KAZUNORI TAZAKI
YASUYO KONDO
YUICHI AKIMOTO

-MOTION DESIGNERS-
KAZUNORI TAZAKI
YOSHIFUMI HATTORI
NOBUAKI YAMAZAKI
MASATERU NAKAO

-TITLE/EFFECT-
YUICHI AKIMOTO


SOUND

-COMPOSERS-
MAKOTO TOMOZAWA
SAYAKA FUJITA
AKARI KAIDA
SYUN NISHIGAKI

-SOUND DESIGNERS-
ATSUSHI MORI
TOMOYUKI KAWAKAMI
NORIKO ANDO

-RECORDING ENGINEER-
KAZUYA TAKIMOTO


SOFTWARE

-MAIN SYSTEM-
RYUTA TAKAHASHI

-SOUND SYSTEM-
TAKESHI ENOMOTO

-PLAYER/EFFECTS-
YOSHIAKI NISHIMURA

-ENEMY PROGRAM-
MIYUKI OHIRO
YUJI HAGIYAMA

-EVENT PROGRAM-
TAKESHI ENOMOTO
MASAKATSU ENDO
NORIYUKI OHTANI
AKIKO MATOBA
YOSHIAKI NISHIMURA

-CAMERA SYSTEM-
TAKESHI ENOMOTO

-CG MOVIE/INTERFACE-
RYUTA TAKAHASHI


CG MOVIE

-DIGITAL MEDIA LAB.-

<OPENING>
<INTERLUDE>
<ENDING -HELICOPTER->

-KANSAI BRANCH-
NAOYA TERAYAMA
KAZUYUKI HATTA
NAOKI MATSUMOTO
NOZOMI MURASAKI
SHINICHI OGATA
AKIHIRO MIURA
MASARU YASOKAWA
KOUSUKE MURAKAMI
KANA SHIMOTSUMA
MARIKO TORIYAMA
MIKI NISHIOKA

-DIGITAL MEDIA LAB.-

<ENDING>

-TOKYO HEAD OFFICE-
TSUTOMU SETOMOTO
MAKOTO FUKUSHIMA
MASAKI SAKAI
RUI SASAKI
KENJI ISOBE
SATOSHI MARUYAMA
KEI WATANABE
MANABU TAKAHASHI
SEIYA TAKAHAMA
AKIKO KOSEKI
KAORI SATOH
RYO TAKAHASHI
MIHO OBARA


VOICE ACTORS

STEPHANIE MORGENSTERN
RICHARD YEARWOOD
ADRIAN TRUSS
ALEX KARZIS
BINO TAUTORREZ
ROB TINKLER
OLIVE YU


RECORDING CREW

-PRODUCER-
SUSAN HART

-RECORDING ENGINEER-
KYLE GUDMUNDSON

-VOICE DIRECTOR-
ERIK SUZUKI


SPECIAL THANKS

YASUHISA KAWAMURA

KOTARO MATSUMOTO

TOM SHIRAIWA
MIKI TAKANO
DAN OKADA
CHRIS TANG

KENICHIROU YOSHIMURA
MOTOJI FUJITA
TAKUJI MISHIMA
MASAHIRO OKAMOTO

CAPCOM VIDEO STAFF


SUPPORT COMPANIES

DIGITAL MEDIA LAB
株式会社 デジタル・メディア・ラボ

MARUI
東京マルイ

GSX
by BEST


DREAMCAST VERSION STAFF

-PLANNER-
ATSUKO HAYAKAWA
KOJI KOBAYASHI

-GRAPHIC-
TAKASHI SAITOU
HIROKI KOIKE
DAISUKE HONDA

-SOUND-
TAKAFUMI WADA
YOKO MIZUMOTO

-SOUND SYSTEM-
SATOSHI SHIINA

-PROGRAM-
TOMOO KONDOU
KEIJI OTAKI
TOSHIFUMI HIGASHI
ATSUSHI GOTOU
ATSUSHI TAKATOU

-DIRECTOR-
KUNIO SASAYAMA

-SPECIAL THANKS-
KATSUJI AOYAMA
HIROSHI ASO
YOSHITAKA MAKI
YUKIHIKO TANI
MASAHIKO MORIYA
MASATOSHI YAMADA
RYO FUJII
HIROSHI FUKUDA
TAKESHI MIURA
MANABU TAKAZAWA
SHOUHEI TAKEDA

-SUPPORT COMPANIES-
NEXTECH CORPORATION
MEDIA ENTERTAINMENT INC.
GARGOYLE MECHANICS INC.
DIGITAL WARE INC.
PAON CO.,LTD.
AVANT INC.


GENERAL PRODUCER
NORITAKA FUNAMIZU

SUPERVISOR
YOSHIKI OKAMOTO

PRODUCED AND DIRECTED BY
SHINJI MIKAMI

PRESENTED BY
CAPCOM


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Capcom