Elemental Gimmick Gear
エレメンタル ギミック ギア

1999.05.27 Hudson


ELEMENTAL
GIMMICK
GEAR


Concept Game Design
BIRTHDAY CO.,LTD.


Original Concept
HIROAKI HARA

E.G.G. Design
HIDETSUGU WATANABE

Game Design
HIDETSUGU WATANABE
JUN MATSUI
HISASHI TERUYA

Enemy Design
JUN MATSUI

Visual Concept
JUN MATSUI

Character Concept
HISASHI TERUYA

Concept CG Art
KEISHI YAMADA

Visual Support
TOSHIYA NONAKA

Story Support
TAKESHI SAWAFUJI

Supervisor
HIROAKI HARA


Program

Main Program
MASATOSHI SUGIBAYASHI

Boss Battle
HIROTOMO SUZUKI
FUMIHIRO FUJITO
YOSHITAKA SHIBATA
MASATOSHI SUGIBAYASHI

Enemy
SHOICHI TAHATA

Window System
TETSUHARU TAKASHIMA

Map
HIDEKI NISHIMOTO

Scenario Event
YOKO MIYABAYASHI

Trap
SHOICHI TAHATA

Sound Program
HIDEKI NISHIMOTO


Programming Director
YASUHIRO KOSAKA


2D Design

Original Art
HISASHI KUBO
SHINICHI TSUBOTA
YUKI TANBA

Map Layout
HISASHI KUBO

Map Paint
SHINICHI TSUBOTA
HIDEKI SOMA
KOUJI WAJIMA
DAISUKE NAKANO
TOMOYUKI MORIYAMA
KAORI TAKABATAKE
KOUHEI SYAMOTO

Map Effect
HISASHI KUBO
HIDEKI SOMA

Animation Edit
MIKIKO FUKUOKA

Special Effects
MIKIKO FUKUOKA

Original E.G.G. Modeling
TOMOAKI WATANABE

Sprite Design
TOSHIRO OKAMOTO
AKIHIKO AZUMA
HIROMI SUGIUE

TAKAYUKI NUMATA
TOMOYUKI MORIYAMA

EIICHI ITO
KATSUHITO FUJIWARA
SATORU YOSHIOKA

MIAKI ARAI
TOSHIFUMI WADA
KAORI KIKUCHI
MIKIYA KOMABA
TAEKO SUZUKI
HAYATO SHIMODA
RIKA YAMAKAWA
OSAMU OGIWARA
TOKUHIRO MATSUZAWA
KOHEI MAGOME
JUNKO ARIGA
IZUMI AOKI
MASAHIKO MAESAWA
MASAHITO SAITO
KAZUHIKO ENZAKI
MASAYA TAKASAKI
MAYUKO YANO
HIROAKI ITO
JUNYA KOMAKI
AKIRA MATSUMOTO
KAYOKO MURAKAMI
TOSHIYUKI TERADA
NAOYA TANAKA


3D Design

Character Modeling
MITOSHI KUWAHARA
ISAMU ABE

Stage
MITOSHI KUWAHARA
TOSHINOBU KAKIZAKI
SAEKO MATSUURA
AKINOBU SEKIGUCHI

Art Director
HISASHI KUBO
TOSHIRO OKAMOTO


CG Movie

Original Concept Sketch
SYOJI MIZUNO
HIROAKI HARA

Supervisor
YOICHI OGAWA

Visual Effects Director
KAZUHISA KAMAKURA
CHIE KATABUCHI

CGI Chief Director
MASAKI TAKAHASHI

CGI Design
MASAKUNI TAIRA
DO SEMIN
ATSUSHI NAKATA
MANABU KOIKE
YOSHIKO HASHIMOTO

Visual Effects Design
JUNKO TAKAHASHI
KIYOKO SHIBUYA
HIROMASA INOUE
RYUICHI YAGI

Solid Plastic
HIROKAZU AJIRO

2D Chief Animator
SEIICHI MITSUOKA

2D Animator
MASAKO TERADA
YUKIE TAKAHASHI
KUMIKO HIRAMA
MISUZU ICHINOSE

Digital Paint
KAZUMI SOMA
SATOKO OISHI
HARUKA WATANABE
TSUYAKO HIKOSAKA
MASAYO OSATO

Digital Composite
HIROYASU OMOTO

Editor
JIN KAMOHARA
ZENJIRO MOTONO

Production
SYOJI MIZUNO

Development Supervisor
TOSHIRO OKAMOTO


Movie Director
SYOJI MIZUNO


Sound

Compose
HARUYOSHI ROKUDO

Arrangement
ICHIRO SHIMAKURA

Sound Effects
MASATO AIHARA
KAZUHIKO SAWAGUCHI

Wave Design
OSAMU NARITA
HIRONAO YAMAMOTO
SHOHEI BANDO


Sound Director
MASAAKI INOUE


Planning

Scenario
HIROAKI HARA
MIDORI TANNO


Planning Director
TAKEO ITO


Publicity

SATOSHI KOBAYASHI
SHINICHI DOI
TORU SATO
RYUTARO KAJINO
GAKU TAKEDA


Cooperator

KAZUHIKO NONAKA
TAIICHI MATSUDA
KEISUKE MITSUI
MASAKI TSUMORI
TOSHIFUMI SEKIJIMA
YUJI OBARA
YUKIKO MIKAMI
TETSUYA KOMATSU
KAORI SHIROZU


E.G.G. Image Model
TAKAYUKI TAKEYA
EISAKU KITO

Image Art Work
KAN TAKAHAMA


Voice Actress

Narration
TOSHIKO FUJITA

Grand Mother
EIKO MASUYAMA

Psycho Mother
RIE TANAKA


Product Manager
KUNJI KATSUKI
NORIHITO MIYAMOTO

Producer
HIROSHI IGARI


SHIROGUMI INC.

ALPHA DESIGN SYSTEMS

POLYGON MAGIC,INC.

BIRTHDAY CO.,LTD.


HUDSON SOFT CO.,LTD.


MPEG Sofdec
Copyright © 1998 CRI

THE END


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 Hudson / Birthday