Frame Gride
フレーム グライド

1999.07.15 From Software


Producer
Kenichirou Tsukuda

Planner
Hiroyasu Sugiyama
Eiji Matsumoto
Jun Kamino
Naoki Murata

Lead Programmer
Masayuki Saitoh

Programmer
Hiroyuki Arai
Masaaki Sakamoto
Akinori Ishiai
Masashi Sakai
Kouji Tanaka

Lead Graphic Designer
Nozomu Iwai

Graphic Designer
Yasuhiro Kamimura
Makoto Satoh
Noriyasu Hirose

Model Designer
Tomoya Kawasaki
Isao Saitoh
Mitsuhiro Okamura

CG Designer
Mitsuo Tosaka
Ei Satoh
Shinji Nagano
Toshiyuki Suzuki
Takashi Shinozuka
Yasuyuki Nakamura

Sound Creator
Keiichiro Segawa
Tsukasa Saitoh
Kota Hoshino
Yuji Kanda

Designer
Hirosuki Kani
Ken Sugawara
BEE-CRAFT
Takahiro Yamada
Junichi Akutsu

Staff
Toshio Shimada
Hiroyuki Gotoh
Minako Gotoh
Noriko Ozaki
Yuko Yonekawa
Tatsuya Kawate
Junko Yamaguchi
Ai Kaneko
Toshiya Kimura
Mutsuo Nakanishi
Mitsuru Saegusa
Shinya Yoshida

Special Thanks
SEGA ENTERPRISES, LTD.
Norio Watanabe
Kenei Unoki
Hiroaki Sano


Supervisor
Naotoshi Zin


THE END

©1999 From Software, inc.


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 From Software