Get Bass
ゲットバス

1999.04.01 SEGA Enterprises


ARCADE STAFF

PLANNING
KAZUHIRO GOUJI
TAKAO SEKI

PROGRAM
JUNPEI SATOH
YOSHIHARU SUZUKI
MASAKI NAMIKOSHI
MAKIHITO YOKOTA
MASARU SUGAHARA

GRAPHIC DESIGN
YOSHIAKI AOKI
HIDEO TAKASHIMA
HIDEYUKI KATOH
HIROYUKI YOSHIMI
NORIO ISHII
HITOSHI FURUKUBO

PUBLICITY DESIGN
AKIRA YAMANAKA

SOUND DIRECTOR
SACHIO OGAWA

VOICE
HISAKI NIMIYA


CONSUMER STAFF

PLANNING
HIDEKI KATAGIRI
NOBUO MATSUSHIMA
TOMOYUKI NISHIMURA

PROGRAM
YOSHIKI SAWAMURA
HISANORI FUKUOKA
KATSUMI KOHORI
YASUSHI ZENITA
MASATOSHI SATOH
YASUSHI HARAGUTI

GRAPHIC DESIGN
HIROYUKI KIKKAWA
HIROKO KATOH
KEISUKE NOZAWA

SOUND DIRECTOR
MAKOTO IIDA

PUBLICITY
MIKA ARAKI

SPECIAL THANKS
TATSUYA WATANABE
ICHIRO KAWAOKA
KOJI OOTO
SEIKI SAITO


Presented by
SEGA™
© SEGA ENTERPRISES LTD., 1997, 1999


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises