Get Bass 2: Sega Bass Fishing
ゲットバス2

2001.08.30 SEGA


GetBass2 Staff

Executive Producer
Rikiya Nakagawa

Planning
Takao Seki

Program
Junpei Sato
Yoshiharu Suzuki
Makihito Yokota
Yoshinori Uyama

Graphic Design
Katsunori Matsui
Daisuke Tabayashi
Eiichi Harada
Yoshihiro Yamakawa
Kumiko Yamada
Yasuhito Kuroiwa
Shinichi Nakaguma
Chihiro Yoshida
Akihiro Suzuki
Tatsuhiko Ikeda

Sound
Eriko Sakurai

Publicity
Noriko Yamada
Takuya Tsunomura

Special Thanks
Kaori Fukano

Created by WOW ENTERTAINMENT
Presented by SEGA
Original Game © SEGA
© WOW ENTERTAINMENT INC. / SEGA CORPORATION, 2001


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 SEGA / WOW Entertainment