Golf Shiyouyo
ゴルフしようよ

1999.12.09 Bottom Up


Executive Producer
ROCKY OKAMOTO

Project Leader
MASAHIKO TAKAHASHI

Main Programmer
MASAHIKO TAKAHASHI

Sub Programmer
MITSUHIRO NISHIDE

Character
MAKIO KIDO

Motion
KENJI OKADA
MAKIO KIDO

2D Sprite
DAISUKE HORII

Course
HIROYOSHI TUKANO
YASUHIKO HOSOI

Movie
YASUHIKO HOSOI
KENJI OKADA

Sound Program
TAKANORI KIKUCHI

Sound Producer
HIROSHI HORIGUCHI
(TWOFIVE)

Sound Director
SHUICHI MIZOHATA
(TWOFIVE)

BGM
MAKOTO ASAI

Sound Effect
NORIYUKI YAMAGUCHI
(TWOFIVE)
RYO KASAI
(TWOFIVE)

Gateball Narration
CATHY

Opening Song

Lyric
CATHY

Song
MAKOTO ASAI

Vocal
HITOMI ONO

TWOFIVE Thanks To
METRO GREEN TOYOCHO

Voice
Cast

Nick Lancaster
YUKIMASA KISHINO

Jose Estevez
RYOUTAROU OKIAYU

Randy Wilde
BIN SHIMADA

Akio Saitou
ATSUSHI KISAICHI

William Hauer
HISAO EGAWA

Robert Duty
TAKESHI AONO

Jurian Clement
HIKARU MIDORIKAWA

Leopard Jackson
YASUNORI MASUTANI

Katharine White
CHIAKI MAEDA

Erizabeth Muler
CHIZU YONEMOTO

Deborah Whitaker
NORIKO UEMURA

Kim Swyong
MACHIKO TOYOSHIMA

Jeena Shirey
EMI UWAGAWA

Christine Lamer
MAKIKO OOMOTO

Midori Takamine
KONOMI MAEDA

Mary Thompson
AI MAEDA

Recording Studio
LOG AUDIO LIMITED

ENGINNER
YUKIO SHIMAZU

Staff
KANAME YAMAMOTO
FIGHTER OKAZAKI
TETSUYA HAKATA
PRINCESS IZUMI

Special Thanks
CHACHAMARU SASAZAWA (DREAM JAPAN)
YASUAKI SUMI (AONI MANAGER)
KIYOKAZU MOTOHASHI
MASASHI MITAMOTO
NAOHIRO NAKAMURA
TOMOYUKI OHNEDA
YOSHIYUKI NOGAMI
KAZUYA NONAKA


ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI

TrueMotion® is a registered trademark of
The Duck Corporation

TrueMotion®

BOTTOM UP


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 Bottom Up