Gunbird 2
ガンバード2

2000.03.09 Capcom


GUNBIRD2 PROJECT STAFF

-GAME PRODUCE-
Shin. Nakamura

-CHARACTER DESIGN-
Masato Natsumoto

-VOICE ACTOR-
Ikue Ohtani
Kyosei Thukui
Norio Wakamoto
Rei Sakuma
Takehito Koyasu
Yuji Mithuya
Yuko Minaguchi

Noriko Ohara
Jyoji Yanami
Kazuya Tatekabe

-PROGRAM-
Shiori Saito
Kenichi Fujita
Kunihiko Nogomi
Katsuhiro Nishida
Katsuya Shikanouchi

-DESIGN-
Hiroshi Yamada
Hideyuki Oda
Norikazu Takemoti
Yoko Tsukagoshi
Emi Taniguchi
Keizou Fujita
Kunio Asahara
Masashi Kajikawa
Shinji Nohara
Naozumi Yorichika

-MUSIC & SOUND-
Masaki Izutani
Kensuke Satou
Toshiya Kobayashi

-CS PROJECT STAFF-
Isao Okano
Nobuhiro Mikami
Hiroyuki Takei
Kenichi Yaguchi

-SPECIAL THANKS-
Shinichi Yusa
Sachiko Sakamoto
Nobukazu Fukui
Daisuke Kato

MPEG Sofdec
Copyright © 1998 CRI

ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Capcom / Psikyo