Gunspike
ガンスパイク

2000.12.21 Capcom


GUNSPIKE PROJECT STAFF

CAPCOM STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
Y.OKAMOTO

PRODUCER
T.MINAMI

MAIN GRAPHIC DESIGNER
KINU NISHIMURA

GRAPHIC DESIGNER
ikego daino
Togacchi
U-PACK
HIDEKI
GB
SENSEI
HARUMARU
KATAGIRI HIDEAKI

TITLE LOGO DESIGNER
UKABIN

COORDINATOR
T.SADAMOTO
Y.SETO


PSIKYO STAFF

DIRECTOR
Shin. Nakamura

PROGRAMMER
Kenichi Fujito
Kunihiko Nogomi
Michiaki Negoro
Katsuya Shikanouchi
Kokichi Ogi

GRAPHIC DESIGNER
Wataru Yamazaki
Hideyuki Oda
Ikuya Yoshida
Keizou "F3" Fujita
Narumi Tauchi
Yasuhide Maeda
Masayuki Kato
You Mizusaki

SOUND DESIGNER
Masaki Izutani
Toshiya Kobayashi
Kaori Kumakura
Kensuke Sato

VOICE ACTOR
Matsuoka Yuki
Ogura Miki
Itaha Yuka
Tatsumi Kunihiko
Narikinya Kiyotomi
Shima Yoshinori


SPECIAL THANKS
TO ALL

CAPCOM STAFF
&
ALL PSIKYO STAFF

...AND YOU

THANK YOU
FOR PLAYING

ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Capcom / Psikyo