The House of the Dead 2
ザ ハウス オブ ザ デッド 2

1999.03.25 SEGA Enterprises


THE HOUSE OF THE DEAD
2
STAFF


PRODUCER
RIKIYA NAKAGAWA


PROGRAMMERS
KOJI OOTO
HITOSHI SHIMOKAWA

KAZUTOMO SANBONGI
KAZUTAKA HORIE

GEN MIYAZAKI
AKIRA OGATA
JUNJI SHIBASAKI


DESIGNERS
AKIRA WATANABE
NOBUTAKA TOZAWA

TAKUYA OHASHI
NORIHITO OMODA

MASAHARU IJICHI
SHIEN KATO
SATOSHI KOBAYASHI

MEGUMI BARADA
TAKASHI FUKUDA
TOSHIHIRO FUJIMAKI


SOUND DIRECTOR
TETSUYA KAWAUCHI


SOUND STAFF
HARUYOSHI TOMITA


PUBLICITY
MIKA ARAKI


SPECIAL THANKS TO:
KAORI FUKANO
SATOSHI NAKAJIMA
TOMIKO KUSUNOKI
TATSUHIKO IKEDA
SEIKI SAITO


DIRECTOR &
PLANNER
TAKASHI ODA


ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI


Presented by SEGA

©SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises