J.League Spectacle Soccer
Jリーグ スペクタクルサッカー

2002.02.27 SEGA Corporation


DIRECTOR
Hiroyasu Lee

PLANNER
Ryosuke Masuda
Nobuya Ohashi
Hiroshi Ichikawa
Hiroshi Yamaguchi
Nobuhiro Suzuki
Ryotaro Fukunaga
Masaaki Shimoma
Motoyuki Takeda

TECHNICAL DIRECTOR
Atsutoshi Takahashi

PROGRAMMER
Kenji Murayama
Noriyuki Takano
Hideyuki Oyamada
Yutaka Momose
Jun Fukushima
Ken-ichi Tanase

Kenji Sakurai
Masaki Yamaguchi
Hideyasu Imase
Toryu Sho
Keisuke Inoue

ARTIST
Hisato Fukumoto
Tomoharu Tanaka
Hiroshi Nakatani
Sanae Tatsuo
Kazuhiro Fumoto

Kazuhiro Miyazawa
Kensuke Saito
Masamitsu Hayashi
Masaya Takahashi
Yukie Shimizu

SOUND
Masaru Setsumaru
Hiroyuki Hamada
Yoshitada Miya
Sawako Sogabe
Tomomitsu Matsushita

MUSIC
CHAMY

SOE STAFF

Director - PD
Kats Sato

Producer
Matt O'Driscoll

Assistant Producer
Akiko Koutstaal

SPECIAL THANKS
Koichi Sasaki
Osamu Sato
Mamoru Kodama

shout
KAZUSHI KIMURA

URAWA RED DIAMONDS

KIX INTERNATIONAL

KEIZO

ASSOCIATION PRODUCER
Takayuki Kawagoe

EXECUTIVE PRODUCER
Shun Arai

WAVE MASTER

Created in cooperation with
Smilebit

©SEGA CORPORATION / Smilebit Corporation, 2002

Presented by
SEGA


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2002 SEGA Corporation