July
ジュライ

1998.11.27 Fortyfive


CHARACTER DESIGN
Tony Takezaki
Yasuomi Umetsu

CG DESIGNER
Shuichi Kaneko
Takayuki Mabuchi
Gaku Miyao
George Chichukai
Mitsushige Hayata
Ayumi Namiki

Junichi Fujikawa
Yoshifumi Matsunaga
Daigo Ohta
Chihiro Kushibe

CG MOVIES
Masamichi Kawanabe

CG DIRECTOR
Takeshi Hasegawa

SCENARIO
Sho Tokimura
Shiro Hifumi

SCENARIO DIRECTOR
Jyunichi Adachi
Akira Takabatake

SOUND DATA ENGINEER
Hiroyuki Hamada

MUSIC COMPOSER
Chamy

SOUND EFFECT
Tomomitsu Matsushita

M A ENGINEER
Kozy Tominaga

SOUND DIRECTOR
Hiroyuki Hamada

PACKAGE DESIGNER
Yohsuke Furuta

PROMOTION
Masatoshi Kawaguchi
Etsuko Sagawa
Tadashi Takezaki
Yasushi Nagumo
Masanori Hirano

Yasufumi Sakashita
Tomomi Kiyono

PROGRAMMER
Yasuhiko Chikuda
Takeo Yagi

GAME DESIGNER
Noriyuki Shishikura

ASSISTANT DIRECTOR
Keisuke Kojima

PRODUCER
Yuichiro Kuroda
Motoshige Hokoyama
Noriyuki Shishikura

EXECUTIVE PRODUCER
Hideaki Tsujikawa

SPECIAL THANKS
Hideki Kakinuma
Yutaka Murakami
Akemi Omode
Yoshihiro Ikeda
Tomohiro Ishikawa
Keiichiro Murakami

YOUENTAI
M CREATE
XEONIX
T's music
STOIQUE
SEGA ENTERPRISES


FORTYFIVE CO.,LTD.


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1998 Fortyfive