The King of Fighters 2002
ザ・キング・オブ・ファイターズ2002

2003.06.19 Playmore


EXECUTIVE PRODUCER
JEN JU YOUNG
JINNO

PRODUCER
CHIL SUK CHOI

DIRECTOR
LEE SEON HO


VOICE ACTORS

KYO
MASAHIRO NONAKA

BENIMARU, CHOI, RALF
MONSTER MAETSUKA

DAIMON, RYO
MASAKI USUI

TERRY, KIM
SATOSHI HASHIMOTO

ANDY
KEIICHI NANNBA

JOE
NOBUYUKI HIYAMA

CHANG
HIROYUKI ARITA

ATHENA, DIANA
HARUNA IKEZAWA

KENSOU, ANNOUNCEMENT
EIJI YANO

CHIN
TOSHIKAZU NISHIMURA

LEONA, VICE, CANDY,
ATHENA'S FRIEND 1
MASAE YUMI

CLARK

ROBERT
MANTARO KOICHI

TAKUMA

MAI
AKOYA SOGI

YURI

MAY
TOMOKO KAWAKAMI

IORI
KUNIHIKO YASUI

MATURE
HIROKO TSUJI

YAMAZAKI
KOJI ISHII

MARU
HARUMI IKOMA

BILLY
ATSUSHI YAMANISHI

YASHIRO
MAKOTO AWANE

SHERMIE, ATHENA'S FRIEND 2
HAZUKI NISHIKAWA

CHRIS
RIO OGATA

K'
YUUKI MATSUDA

MAXIMA
KATSUYUKI KONISHI

WHIP
SHIHO KIKUCHI

VANESSA
KAORI MINAMI

SETH
HIDETOSHI NAKAMURA

RAMON
HIDEHUMI TAKEMOTO

KULA
YUMI KAKAZU

K9999
NOZOMU SASAKI

ANGEL
MAYUMI SHINTANI

RUGAL
NORIO WAKAMOTO

???
MITSUO IWATA


MAIN ENGINEER
S. FUJINUKI

PROGRAMMERS
NARUTAKI
T. HAYASHI
M. YUSUKE


FRONT DESIGNERS

SETH, MAXIMA, BENIMARU,
BILLY, CHRIS, ANDY, MAI,
YAMAZAKI, MAY, RUGAL
C.A.C. YAMASAKI

RYO, ROBERT, TAKUMA,
VANESSA, KENSOU
KAMADA

ANGEL, KYO, IORI,
KIM, YASHIRO, VICE
KAORI

ATHENA, RAMON, JOE,
CHIN, CHANG, CHOI
TAKU&TAKUKKO

LEONA, RALF, CLARK,
SHERMIE, KULA, WHIP
('_ ' )


BACK DESIGNERS

ITALY, MEXICO, NESTS STAGE
KOBA

CAMBODIA, BOSS STAGE
???

HOLLAND
MASAE.M

CHINA
GUTTON

KOREA
???


DEMO DESIGNERS
OGURA
NORISATO
ASUKA

PLANNERS
T-2000
URI URI
RUYUN
UME-ZONO

MUSIC&SOUND DESIGNERS
TATE_NORIO
WBM M. HATAYA

ADJUSTERS & BUG CHECKERS
T-2000
4F01   KUROEMON
4F02   OOMAE
C>B   K   KUBOKEN
YUTA   LIX   SAWAD
YAMACHAN   RAKIRA
UME-ZONO

THANK YOU FOR PLAYING!


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2003 Playmore / Eolith