Power Jet Racing 2001
パワージェットレーシング2001

2001.03.22 CRI


- POWER JETRACING 2001 STAFF -

Executive Producer
Keisuke Chiwata

Director
Hideo Gunji

Planner
Eriko Takimura

Programmers
Hironobu Tsujikawa
Ryutaro Hayakawa
Shinji Okuma
Masatoshi Kawada
Takuya Nagayasu
Yoshiki Kanou
Masafumi Nakajima

Art Director
Toshiyuki Adachi

CG Designers
Seiji Aoki
Genta Takahashi
Kouhei Nosaki
Izumi Nogawa
Kazuya Suzuki
Kozue Suzuki
Masayuki Takahashi
Satoshi Andou
Yuichi Matsui

Music,Sound Effect
Naoshi Kunisawa

Promotion
Tomonori Haba

Package,Manual
Miwako Ohshima
Akihiko Sasaki

Support
Masahiro Katsuta
Makoto Midorikawa

Presented by
CRI (CSK Research Institute corp.)


CRI
CSK Research Institute


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 CRI