Power Smash 2
パワースマッシュ2

2001.11.15 SEGA


PRODUCER
Mie Kumagai

DIRECTOR
Katsumoto Tatsukawa

ASSISTANT DIRECTOR
Masaru Futaki

CHIEF DESIGNER
Kazuko Noguchi

DESIGNER
Takahiro Kajimoto
Yasuhito Tanaka
Kenji Shimizu
Hiroshi Iijima
Satoko Inoue
Yoshifumi Suzuki
Masahiko Kitaguchi
Azumi Nakada

CHIEF PROGRAMMER
Mitsuharu Saikawa

PROGRAMMER
Yoshio Hirasawa
Kazuyuki Kawanuma
Masayuki Inoue

SOUND DIRECTOR
Chiho Kobayashi

PUBLICITY
Shintaro Takaya

DIRECTOR OF LICENSING
Masahiro Nakagawa

LICENSINGCOORDINATOR
Takuma Hatori

MOTION ACTORS
Masaki Komura
Naoki Arimoto
Ayami Akiyama
Ayami Takase

EXECUTIVE PRODUCER
Hisao Oguchi

MANUAL DESIGN
Yoshihiro Sakuta
Eiichi Ogawa
Yoichi Takahashi
Makoto Nishino
Asako Miyajima

PROJECT MANAGEMENT
Shinobu Shindo

PRODUCT MANAGER
Seijiro Sannabe
Toyohisa Hiwatari

TEST MANAGER
Akira Nishikawa

PUBLIC RELATIONS
Yasunobu Masahiro
Yasushi Nagumo
Junichiro Hirata
Tomoe Akama

YONEX
Tennis Magazine
CITIZEN
OPEL
BRIDGESTONE
HEAD
Wilson
evian
IBM
DUNLOP
weider
FUJIFILM
VOLVO

Presented by
SEGA

Created by
Hitmaker

Original Game © SEGA
© Hitmaker/SEGA,2001


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 SEGA / Hitmaker