Power Stone
パワーストーン

1999.02.25 Capcom


POWER STONE
PROJECT TEAM

DIRECTOR
TATSUYA NAKAE
HIDEAKI ITSUNO

PLANNER
TAKESHI SHIMONO
TOMOAKI TSUJI
KOJI SHIMIZU

PROGRAMMING
YOSHIYUKI ISHIKAWA
OKAGAWA YUKIKAZE
MASAKAZU MATSUSHITA
HITOSHI YOKOTA
SOJI SETA

MOTSU
TERUAKI HIROKADO
KAW・TLD

OMAKE GAME
OMAKE NO1
OMAKE NO2

MODELING DESIGN
MASAO SAKURAI
SATOMI TSUBOTA
BAN

S・SAKASHITA

YUESUKE
TAKAYUKI KOSAKA
SYUUHEI
YACCOYS・DEKAO
HUANGCHENG
EMIKO WATANABE

MOTION DESIGN
HIDETOSHI KAI
SHINYA KITAMURA
TSUNENORI SHIRAHAMA
H.TSURU

NAOKI FUKUSHIMA
MASAYUKI MAEDA 03

N.FUJISAWA
KAKO
YOSHIKO TANIDA
YOKO YAMANE

STAGE DESIGN
SHINYA KUWAJIMA!!
TAKASHI FUJIWARA
SARU
GORO SUZUKI 1998
YAMAMOTO KOUJI
KENJI KUSHIRO
AKIO KAMIJI

EFFECT DESIGN
DAISUKE,
YOSHIO
KOJI・SUGIMINE

MUSIC COMPOSER
TETSUYA SHIBATA

SOUND ENGINEER
WATARU HACHISAKO
HIROSHI OHNO

MIXING ENGINEER
KAZUYA TAKIMOTO

CHARACTER DESIGN
AKIMAN
HIDEKI

ORIGINAL ARTWORK
WSU

TITLE LOGO DESIGN
SHOEI

INSTRUCTION CARD
SAKOMIZU
TOGATTI

VOICE ACTOR
SAYAKA AIDA
TAKESHI AONO
YOUSUKE AKIMOTO
JUROUTA KOSUGI
MASASHI SUGAWARA
WATARU TAKAGI
ATSUSHI TANAKA
HIKARI TACHIBANA
SAKIKO TAMAGAWA
RYO HORIKAWA

SPECIAL THANKS
SHIN.
TOM SHIRAIWA
MANATIE
H.WATANABE
STEVE LEE
MIKKY
ERIK SUZUKI
DAN OKADA
CHRIS TANG
HIROSHI TERADA

NAOMI™
DEVELOPMENT TEAM

PRODUCER
TAKESHI TEZUKA

GENERAL PRODUCER
NORITAKA FUNAMIZU

EXECUTIVE PRODUCER
YOSHIKI OKAMOTO

AND
ALL CAPCOM STAFF

PLAYER
YOU!!!

THANK YOU
FOR PLAYING!!

PRESENTED BY
CAPCOM


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 Capcom