The Ring
リング

2000.02.24 Kadokawa Shoten / Asmik Ace Entertainment


EXECUTIVE PRODUCER
Hiroaki Kai
(Asmik Ace Entertainment Inc.)

PRODUCER
Hitoshi Iida
(角川書店)
Masashi Suzuki
(Asmik Ace Entertainment Inc.)

CHARACTER DESIGN
Katsuya Terada

CAST
Meg : Soness Steavens
Robert : Kevyn S. Johnson
John : Jeffrey J. Johnston
Jack : Richard M. Whitelock
Lukino : John Broadwater
Sadako : Sachiko Okada
Karen Smith
Andy Fredrick

PROMOTION STAFF
Yoshinobu Sato
(Asmik Ace Entertainment Inc.)
Shunsuke Wada
(Asmik Ace Entertainment Inc.)
Maki Kazuno
(Asmik Ace Entertainment Inc.)
Taiji Kawai
(Asmik Ace Entertainment Inc.)

PRODUCT STAFF
Mikio Ono
(Asmik Ace Entertainment Inc.)
Junko Hosoya
(Asmik Ace Entertainment Inc.)

DIRECTOR
Atsushi Suzuki

MAIN PROGRAM
Atsushi Suzuki

PROGRAM
Tetsuya Furuta
Iwashi

MAIN GRAPHIC
Yoshimi Kaida

CHARACTER MAIN GRAPHIC
M.T

CHARACTER GRAPHIC
Yoshitaka Asaji
Hajime Okano
Ryuichi Noguchi (SCARAB)
Takahiro Sakuma (SCARAB)
Seiko Takanashi (SCARAB)
Tohru Honda (SCARAB)

MONSTER DIRECTOR
Masanao Kita (SCARAB)

MAP MAIN GRAPHIC
Yoshimi Kaida

MAP GRAPHIC
Hiroki Hamashima
Hideo Nakamura
Tomoyo Kyomori
Taizo Murakami
Naoto Abe
Yousuke Tachibana
Hideki Kawakami

OBJECT GRAPHIC
Muneyuki Tejima?

MAP DESIGN
Katsuhiko Sakurai
(DesignKombinat Co.)

PLANNER
Satoshi Iwasaki
Shigeto Yasuda
Yasuyuki Kawaguchi
Hisaya Takabayashi

SCENARIO
Hisaya Takabayashi

-3D Computer Graphics, Sound Track,
Sound Effects, Script Translation and
Voice Actors Management-
by Nurding Group

Nurding Crue
Tsutomu Fuzawa
Yoshiaki Tonooka
Sota Namba
Yoshikazu Sasano
Nobuhiro Miyamura
Yasuhiro Asaga
Kazuhiro Kawamoto
Shigeki Hanawa
Mariko Ogawa
Masayuki Itokazu
Kazuhiro Higuchi
Elain E. Nishizaki
Jaron Sperry
Akiko Koyama

SOUND CONVERT
Yoshiyuki Ishii

OPENINGDEMO MOVIE
Masamichi Kawanabe

OPENINGDEMO MUSIC
Akira Nishizaki

MA SUPERVISOR
Daniel Griffith

Nurding Support Friends
EGLAMEDIA (London)
Nurding Inc. US staff
BREAK Co.,Ltd.
KELP Co.,Ltd.
Keiko Ogata

TEST PLAYER
Yugo Shinogi
Shigeki Yoshino
Jun Fukai
Eiji Amihama
Shinya Doinaga
Kanako Umezawa
Masato Hiraguri
ポールトゥウィン株式会社

SPECIAL THANKS
Hiroshi Okamoto
Manabu Yamada
Takehiro Urabe
Yoshiyuki Asano
Masayuki Takahashi
Hajime Endoh
Miyuki Arai
Hajime Okano
Naoto Sekiguchi
Mitsuru Fukuoka
Meri Matsumoto
Asuka Fujii


SCARAB
株式会社スカラベ

DESIGN KONBINANT Co.,Inc

- Nurding Group -
A.s.t. Works Company of Japan.
(NurdingGroup)
Nurding Ltd.
(NurdingGroup)
Nurding Inc.
(NurdingGroup)
Queen's Promotion Inc.
(NurdingGroup)
Xeonix Co Ltd.
(NurdingGroup)


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Kadokawa Shoten / Asmik Ace Entertainment