Samba de Amigo
サンバDEアミーゴ

2000.04.27 SEGA Enterprises


EXECUTIVE PRODUCER
SHOICHIRO IRIMAJIRI


PROJECT MANAGER
SHUJI UTSUMI


PRODUCER
YUJI NAKA

DIRECTOR&MAIN PLANNER
SHUN NAKAMURA

CHARACTER DESIGNER
YUJI UEKAWA

TECHNICAL PROGRAMMER
TAKAHIRO HAMANO

PLANNER
TOMOHIKO AITA

PROGRAMMER
YOSHITAKA KAWABATA
MASAAKI SAWADA

DESIGNER
SATOSHI OKANO
HIROYUKI WATANABE
MIHO BONKOHARA

SOUND COORDINATION
YUKIFUMI MAKINO

SOUND DIRECTOR
FUMITAKA SHIBATA

SOUND CREATOR
MASARU SETSUMARU


EXECUTIVE MANAGER
HISASHI SUZUKI

NOBUHISA YAMADA


MARKETING
HIDEKI OKAMURA
KUNIHISA UENO

SEIJIRO SANNABE
TOYOHISA HIWATARI

PROMOTION
MASATOSHI KAWAGUCHI
HIROTO KIKUCHI
SHUNICHI KOBAYASHI

PUBLICITY
TADASHI TAKEZAKI
YASUSHI NAGUMO

HIROMICHI HISADA

MONITOR TEST
TSUYOSHI SAWADA
HITOMI OKA

PACKAGE&MANUAL
KAORU ICHIGOZAKI

TAKASHI NISHIMURA
CHIEKO NAKAMURA

MARACAS CONTROLLER
KAZUHIKO HAMADA
KENJI TOSAKI
ATSUNORI HIMOTO
SHIGEYOSHI SUE
SHINICHI INO

HIROKAZU HAMA
JUNICHIROH MAEJI

TAKASHI KOAKUTSU
YUSUKE JIBIKI
KYOKO ANDO


SPECIAL THANKS
KIMITAKA NISHIO
KENICHI SHIRAISHI

TAKAYUKI SUZUKI
TERUHITO UCHIDA

SATOSHI KUWANO
MASAYUKI BABA
NAOTO NUMADA
EISUKE HAYASHI
TOSHIAKI NAKAMURA
KEISUKE YODA
TATSUSHI HIROSE

HIROSHI KITAGAWA

HIDEKI YOHKAICHIYA

HISAKO SAEGUSA


EXECUTIVE SUPERVISOR
ISAO OOKAWA


ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI


PRESENTED BY SEGA
© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1999,2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA Enterprises