Samba de Amigo Ver.2000
サンバDEアミーゴ Ver.2000

2000.12.14 SEGA


EXECUTIVE PRODUCER
ISAO OOKAWA

PRODUCER
YUJI NAKA

DIRECTOR&MAIN PLANNER
SHUN NAKAMURA

CHARACTER DESIGNER
YUJI UEKAWA

TECHNICAL PROGRAMMER
TAKAHIRO HAMANO

PLANNER
TOMOHIKO AITA

PROGRAMMER
YOSHITAKA KAWABATA
MASAAKI SAWADA

DESIGNER
SATOSHI OKANO
HIROYUKI WATANABE
MIHO BONKOHARA
NOZOMI YAMAUCHI

SOUND COORDINATHION
YUKIFUMI MAKINO

SOUND DIRECTOR
FUMITAKA SHIBATA

SOUND CREATOR
MASARU SETSUMARU
NAOFUMI HATAYA

MARKETING
HIDEKI OKAMURA
MASANAO MAEDA
SEIJIRO SANNABE
YASUSHI YAMASHITA
TOYOHISA HIWATARI

PROMOTION
NAOKO OOKA
TAKAYOSHI OHUCHI

PUBLICITY
YASUSHI NAGUMO
TOMOE YASHIKI

HIROMICHI HISADA
HITOMI OKA

PACKAGE&MANUAL
KAORU ICHIGOZAKI

TAKASHI NISHIMURA
OSAMU NAKAZATO
CHIEKO NAKAMURA

MARACAS CONTROLLER
KAZUHIKO HAMADA
KENJI TOSAKI
ATSUNORI HIMOTO
SHIGEYOSHI SUE
SHINICHI INO

HIROKAZU HAMA
TAKASHI ABE
TOSHINORI DATE

TAKASHI KOAKUTSU
YUSUKE JIBIKI

SPECIAL THANKS
KIMITAKA NISHIO

HIROSHI KITAGAWA

AKIRA NISHIKAWA
TAKAYUKI SUZUKI
HIDEKI YOHKAICHIYA

YASUKO MARUYAMA

EXECUTIVE SUPERVISOR
ISAO OOKAWA


ADX
Copyright © 1996, 1998 CRI


PRESENTED BY SEGA
Original Game © SEGA, 1999
© SEGA/SONICTEAM, 2000


SEGA


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA / Sonic Team