Sega Marine Fishing
セガ マリンフィッシング

2000.10.19 SEGA Enterprises


[PRODUCER]
RIKIYA NAKAGAWA

[PLANNING&DIRECTING]
TOMOYUKI NISHIMURA

[PROGRAM]
TSUYOSHI KOGATA
YASUSHI ZENITA
KATSUMI KOHORI
TAKAHITO FUJITA
KYOJI SATO
YOSHIKI SAWAMURA
SHINICHI KAWAMOTO

[GRAPHIC DESIGN]
KEISUKE NOZAWA
HIROKO KATO
SATOMI MIYATAKE
YOSHIMITSU MANABE
HIROKI NATSUYAMA

[SOUND DIRECTOR]
MAKOTO IIDA

[VOICE TALENT]
HISAKI NIMIYA

[PUBLICITY]
NORIKO YAMADA

[ADVISER]
MASAYUKI ZAMMA

[SPECIAL THANKS]
KAORI FUKANO
YOSHIAKI AOKI

Created by
WOW ENTERTAINMENT

Presented by
SEGA™
Original Game ©SEGA,2000
© SEGA/WOW ENTERTAINMENT INC.,2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA Enterprises / Wow Entertainment