Sega Rally 2: Sega Rally Championship
セガラリー2 SEGA RALLY CHAMPIONSHIP

1999.01.28 SEGA Enterprises


STAFF

Chief Planner
Hisayoshi Yoshida

Planners
Akira Kouzu
Jun Orihara
Toru Osaki
Takako Higuchi

Programmers
Tatsuo Yamajiri
Hitoshi Ohta
Masahiro Sugita
Noritaka Yakita
Takahiro Nagata
Yoshihiko Toyoshima
Kazuhisa Hasuoka
Toshihisa Saitoh
Yasuhiro Suzuki
Outa Sano

Takashi Atsu
Koue Tsukuda

Advisory Staff
Kazuhiro Mori

Technical Advisers
Naohiro Warama
Hiroshi Okamoto
Tomonobu Takahashi
Shun Arai

3D Chief Artist
Osamu Ogata

3D Artists
Tomokazu Honma
Hiroyuki Arai
Mitsutoshi Matsuzaki
Takeo Kimata
Makoto Takanashi
Takashi Iwase
Yuuichi Ide

2D Chief Artist
Tomoharu Tanaka

2D Artists
Yumi Morikawa
Ryuhei Arai
Isamu Yamasaki
Toshiko Okano

Sound Director
Fumitaka Shibata

Music
Hideki Naganuma
Tomonori Sawada

Sound Effects
Tomonori Sawada

Recording Staff

Chief Engineer
Hirokazu Akashi

Engineer
Yoshitada Miya

Assistant Engineer
Sawako Sogabe

Sound Technical Adviser
Takahiro Obara

MUSICIAN CO-ORDINATE
Kazuo Shiina (SPACE CORPORATION)
Takeroh Iwai (ENVERS)

Recording Studio
SEGA DIGITAL STUDIO
POWERHOUSE STUDIO

Package & Manual
Kaoru Ichigozaki
Mitsuaki Chono
Hayato Takebayashi

Cover Illustration
BOW

Narration
Toru Furuya

Special Thanks
AUTOPANDA S.P.A
C-One Corporation
JOSE ALLER
KATS SATO
LEADING EDGE
Masaru Agarida
Mizuki Marui
Naohiko Hoshino
Philippe Deleplace
Prime Direction

Seiki Saito
SiFo
SPECIAL STAGE inc
Tadahiko Kitta (BOSCO MOTO)
Tomokazu Sasaki (Graphics Technologies)
Tomonobu Hatakeyama (MICHELIN)
Tomoyuki Kawamura

Yasuo Miyake (TIPO)
Yasushi Koike (ASATSU)
Yoshio Fujimoto (TEIN)
Yoshiro Kataoka (TUSK)
Yuji Endo
"SEGA RALLY 2" Arcade Staff

Publicity & Promotion
Takafumi Ueoro
Toshihide Onishi
Toshiro Nakayama
Rena Kobayashi

Assistant Producers
Kenji Arai
Hirotaka Machida

Executive Producers
Kenji Sasaki
Toshinori Asai

Producer
Jun Taniguchi

Director
Isao Matsumoto


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises