Sengoku TURB Fanfan I♥me Dunce-doublentendre
戦国TURB Fanfan I♥me Dunce-doublentendre

1999.12.23 NEC Home Electronics


SENGOKU TURB
Fanfan I♥me Dunce-doublentendre

MASAO MASUTANI
Producer
Director
Game Design
Story
Program
Graphics
Voice

YOKO KUROYANAGI
Character Design
Scenario
Graphics
Voice

HARUNOBU OKUBO
Music Compose
Sound Effect
Voice

KAZUHIKO TOMIZAWA
Music Compose
Sound Effect
Voice

KAZUMI OKUBO
Vocal

JIRO AOYAMA
Director
Program

HIROO MATSUDA
Program

NOBUYUKI KIHARA
Program

NARUKI SUGENO
Graphics

MASAHIRO SAITO
Graphics

KAORI HIRAYAMA
Music Compose

NORIKO SATO
Character Design
Graphics
Voice

SEIKO OKUDA
Graphics
Manual Design

KUNIYUKI TAKAHASHI
Publicity
Promotion


Special Thanks
TETSUYA IGUCHI
HIDEYA TSURUMOTO
GORO FUKAGAWA
NOBUYUKI ICHIMORI
KOUJI SUGANUMA
TAKEYUKI ODA

The Original
MASAO MASUTANI
YOKO KUROYANAGI
Bio_100%

Supervisor
MASAO TAKEUCHI

Executive Producer
ATARU HONSYO

NEC Home Electronics,Ltd.
qnep Co.,Ltd.


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 NEC Home Electronics / qnep / Masao Masutana / Yoko Kuroyanagi