Seventh Cross
セブンスクロス

1998.12.23 NEC Home Electronics


SEVENTH CROSS


- STAFF -

Producer
Goro Fukagawa

Planning
Goro Fukagawa

Character Design
Satoshi Horisawa

Director
Manabu Kurono

Neuro Construction
Akemi Hatayama

Development Control
Takashi Katayama
Toyoharu Moriyama
Yayoi Okumura
Satoshi Horisawa


Programmer
Yoshihiro Machida
Seiji Yoneda
Masaharu Takishita
Masaaki Komatsu
Yasuhiro Furuya

Graphic Designer
Jun Takano
Satoru Minei
Guuryu Lee
Shingo Hamasaki
Seiko Okuda

Sound Designer
Yayoi Okumura


Promotion Manager
Tetsuya Iguchi
Hideo Kuwabara

Promotion Staff
Hideya Tsurumoto
Shizuo Morishita
Mikako Uchimura
Takeyuki Oda
Noriko Satou
Seiko Okuda

Sales Staff
Masao Takeuchi
Kouji Suganuma

Neuro Test
Masao Masutani
Mikako Uchimura
Takeyuki Oda


Special Thanks
Kazunori Harada
Takuji Ono
Masao Masutani
Hiroshi Takahashi
Satoshi Kanzaki
Yusuke Mizuochi
Naoki Satou
Kuniyuki Takahashi
S.Hayashi
Tomohiro Morino


Cooperation

- Program Part -

Cg Engineering Group
Home Multimedia Development Division
NEC Corporation

Ryuichi Hamada
Nobuyuki Ichimori
Takashi Aoki
Ken Mizuno


- Movie Part -

buildup

Producer
Nobuya Okabe

Assistant Producer
Naoko Uchiyama

Production Design
Masayuki Gotoh
Ken Takahashi

CG Animator
Mika Senkai
Takeshi Muramatu
Naoto Oonuki
Takayuki Hayama
Kazushi Kobayashi

Digital Matte Paint
Takayuki Hayashi

CG Technical
Michiru Tanaka

Sculpting Manager
Hiroyuki Nakazawa
Shojirou Kasai

Camera Operator
Keiji Hashimoto

Lighting Technician
Kenji Ishida


- Graphic Part -

BIHOU,Inc.
Koji Iwamoto
Nobuhiro Hatori
Naoto Moriwaki

VIRTUAL EAST CORPORATION


- Sound Part -

Suwara Production,ltd.
Yasuyuki Konno


- Cast -

Michael Naishtut
Barry Gjerde
Brian-Matt Uhl

AONI Production


- Neuro Part -

3rd Development Laboratories
Personal C&C Development Laboratories
NEC Corporation


Technical Adviser
Hiroshi Takahashi
Satoshi Kanzaki

Design Works
Satoshi Horisawa

Program Adviser
Takashi Katayama

Planning Manager
Toyoharu Moriyama

Scenario
Goro Fukagawa

Supervisor
Masao Takeuchi
Yuichi Tanno

Executive Director
Ataru Honsho


NEC Home Electronics,Ltd.
All Rights Reserved.


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1998 NEC Home Electronics