Shutokou Battle 2
首都高バトル2

2000.06.22 Genki


首都高バトル2


STAFF


PRODUCER
Tomo Kimura


DIRECTOR
Shigeo Koyama


GRAPHIC DESIGN TEAM

CAR MODEL LEAD
Yoshiyuki Awano
Kouichi Yoshinaga

CAR MODEL
Yasutoshi Mori
Hiroki Mori
Takahiro Ohtsuka

ASSISTANT CAR MODEL
Shingo Suzuki

COURSE DESIGN LEAD
Nobuyuki Suzuki

COURSE DESIGN
Shigehiro Kanazawa
Kentaro Noguchi

ASSISTANT COURSE DESIGN
Mika Urushiyama

BUILDING DESIGN
Tomokazu Sasaki
(Graphics Technologies)

SIGN DESIGN
Tsuyoshi Takagawa

TEXTURE DESIGN
Ryou Saida
Fuyuki Sakanoue

2D DESIGN
Daisuke Takashima

STICKER DESIGN
Akiko Kajiura
Kenji Ohta
Hiroshi Fujimoto

MOVIE
Akiyoshi Nakamura
Naoto Iwakiri

TITLE DESIGN
Manabu Tamura


PROGRAMMING TEAM

LEAD PROGRAMMER
Shigeo Koyama

VEHICLE MOTION
Yasuhiro Nomura

CAR COLLISIONS & ENEMY AI
Hideyo Kawaguchi

VISUAL EFFECTS
Yoshihito Miyagi

2D & TOOL DESIGN
Yuji Kitajima

FINE-TUNING
Yoshinari Sunazuka
Satoshi Ishii
Randy

NETWORK
Hiro Kawaguchi
Mitsuru Kudo


GAME DESIGN TEAM

LEAD DESIGN
Tsutomu Morishita

GAME SYSTEM
Daizo Harada
Satoshi Noto

DESIGN ADVISOR
Takashi Hoshino


SOUND DESIGN

SOUND EFFECT
Tomoyuki Kawamura

COMPOSITION
Rock 'n'Banana
TWO FIVE
CUBE
Riverside Music

Music by
SNAKE HIP SHAKES
"EIEN NO JUSTICE"


SALES PROMOTION TEAM

SP MANAGER
Tsuyoshi Nagano

PROMOTION
Mitsuyoshi Kubota

SALES
Keiichi Kadomasu

MANUAL DESIGN
Terumi Shibata


SPECIAL THANKS

FET
MELDAC CORPORATION
AMJ

Yousuke Kawamura
Takeshi Nakagawa
Keijirou Iwase
Tsuyoshi Matsumoto
Akihiro Morita
Akira Ikahata
Hiroyuki Yoshida
Daisuke Tanaka


GENERAL COORDINATION
Tsutomu Hagiwara


EXECUTIVE PRODUCER
Hiroshi Hamagaki


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Genki