Silent Scope
サイレントスコープ

2000.10.12 Konami


SILENT SCOPE STAFF

EXECUTIVE PRODUCER
Fumiaki Tanaka Hiroyasu Machiguchi

PRODUCER
Shigenobu Matsuyama

GAME MAIN PROGRAMER
Hardboilder Shin.

SYSTEM PROGRAMER
Yoshihisa Inoue

ENEMY & CAMERA PROGRAMER
Yoshito Fukuda

EFFECT PROGRAMER
Teck Niihama

CHIEF DESIGNER
Masaaki Kukino

MAP DESIGNER
Yutaka Fujiwara

CHARACTER DESIGNER
Yoshinobu Saito

MOTION DESIGNER
Hiro Moriyama
Kazuya Inoue

SOUND EFFECT
Masahiro Ikariko

MUSIC COMPOSER
JIMMY WECKL

HARDWARE ENGINEER
Hitoshi Konishi
Tatsuya Kobayashi
Masakatsu Watanabe
Hidekazu Yamashita
Satoshi Ueda

MECHANICAL ENGINEER
Yuji Tamura
Koichi Nishio
Hirofumi Nagao
Manabu Akita

INDUSTRIAL DESIGNER
Hiroyuki Muraki
Makiko Otomi

PRODUCT DESIGNER
Hideaki Minoda
Hiroyuki Sugimoto

ORIGINAL GAME IDEA
Yoshitaka Komiya

SPECIAL THANKS
Hideaki Chosokabe
Hajime Takahama
Noriko Nagata
ALL G&D STAFFS

DIRECTOR
Masaaki Kukino
Shigenobu Matsuyama


KCE Studios,Inc. Conversion Team

EXECUTIVE PRODUCER
Kazumi Kitaue

PRODUCER
Yutaka Haruki

CHIEF PROGRAMER
Kenichiro Kato

PROGRAMER
Masaaki Nagakura
Yasukazu Miura
Seitaro Kimura
Tatsuya Shoji

DESIGNER
Kazuyuki Kaiho
Kuniaki Kawai
Yasushi Kadokura

SOUND PROGRAMER
Satoru Nakata
Shunsaku Iwashita

TARGET MODEL
Sadaharu Katori
Hiromi Harada
Isao Matsuoka
Masato Akiyama

SPECIAL THANKS
Koji Aiba
Toshihisa Satake
Yosuke Adachi
Tomikazu Nakazawa
Kaz Nirasawa
All staff members of Konami Group

DIRECTOR
Yasushi Kawasaki


PRODUCED BY KONAMI


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Konami