Sonic Shuffle
ソニックシャッフル

2000.12.21 SEGA


Sonic Shuffle

STAFF

PRODUCER
HIROKAZU KOJIMA

SUPERVISORS
AKINORI NISHIYAMA
(SONIC TEAM)
YUJI UEKAWA
(SONIC TEAM)


PRODUCTION MANAGER
MASATO SHIBATA

PROJECT LEADER
BILL RITCH


LEAD GAME DESIGNER
HIDENORI OIKAWA

GAME DESIGNERS
KOICHI TAKESHITA
DAISUKE TAKEUCHI


LEAD PROGRAMMER
YASUHIRO KOSAKA

BOARD & SYSTEM PROGRAMMERS
MASATOSHI SUGIBAYASHI
HIDEKI NISHIMOTO
SHOICHI TAHATA
TETSUHARU TAKASHIMA
TAKUYA SUZUKI
YOSHITAKA SHIBATA
YOKO MIYABAYASHI


LEAD ARTIST
HISASHI KUBO

BOARD & SYSTEM ARTISTS
TOSHIRO OKAMOTO
TAIICHI MATSUDA
NORIHIRO KANIE
MASAHIDE INABA
HIDEKI SOMA
MOTOSHI KUWAHARA

MINI-EVENT ARTIST
AKIHIRO SHIBATA

LEAD CHARACTER ARTIST
MANABU YANAGISAWA

CHARACTER ARTISTS
YASUHIRO FUJII
YUJI YANO
CHIAKI NISHIKI
MASAHIRO KAMOHARA
MEGUMI OKAZAKI
AKEMI IHARA


CINEMATIC DIRECTOR
SHOJI MIZUNO

CINEMATIC ASSISTANT DIRECTORS
TOSHIFUMI SEKIJIMA
NAOTO YOSHIMI

CINEMATIC PRODUCER
NOBUYA OKABE

CINEMATIC ASSISTANT PRODUCER
SATOSHI NAGAOKA

CINEMATIC ANIMATION DIRECTOR
MASAYUKI GOTO

CINEMATIC ARTISTS
NAOTO ONUKI
TAKAYUKI HAYAMA
SHIN KATADA
MASANORI KUBOTA
TOMOYA OHATA
RYOKO SUZUKI
KAZUYO YOSHIDA
FUMIHITO SAITO

CINEMATIC ENGINEERS
JIN KAMOHARA
ZENJIRO MOTONO


MINI-GAME DESIGN LEADS
ISSEI TAKAHASHI
HOP
JINICHI FUYUKI
KATSUHIKO SUGIYAMA
TOMOSUKE KASHIWABARA
HIRO YOKOYAMAX
HISANORI FUKUOKA
HIROYUKI YAGI
TETSUYA ISHIKAWA
KOICHIRO GENDA
KOUJI INOKUCHI
KAZUNORI SATO

MINI-GAME PROGRAMMERS
JUHYOUNG KANG
TOMOKAZU NINOMIYA
JUNSOO BAE
SANGYOUN LEE
DONGHYUN BAN
DANDY ARAI
TETSUMA YOSHIDA
NORIHISA TAKABATAKE
NAOKI HIRASAWA
DONPEI MORITA
YOSHINORI KOIWA
NOBUYUKI MARK KIMURA
TSUYOSHI TSUCHIMOTO
HISANORI FUKUOKA
TAKAHIKO MURAKAMI
KAZUNORI SATO
SHIN FUKUMOTO
HIROTAKA IWAYAMA
KEISUKE HINO

MINI-GAME ARTISTS
TOMOYOSHI MIYASHITA
TAKESHI MURATA
HIDETO ISHIKAWA
HAEYOUNG PARK
MISUN YANG
HUICHUNG LEE
HYUNGJIN KIM
AKIRA KATAGI
AKIYOSI OTSUKA
MINORU SATO
KAZUHIRO HAYASHIDA
YOSHIKAZU AOKI
KOUJI KATO
HIRONOBU HATTA
KOICHI SAKUMA
HIROYUKI KIKKAWA
TOSHINORI TABATA
GENGO ITO
HIDEYUKI KATSUYAMA
HIDEAKI HONJO
NORIAKI KAWAKAMI


SOUND PRODUCTION MANAGERS
KEISUKE MITSUI
KENICHI FUNAYAMA
HIDENOBU "KALTA" OTSUKI

MUSIC DIRECTOR
AKIHIRO SATO

SOUND EFFECT DIRECTOR
OSAMU NARITA

SOUND EFFECT ENGINEER
HIROYUKI TSUBOGUCHI

OPENING MOVIE MUSIC
KAZUHIKO SAWAGUCHI

OPENING MOVIE MUSIC ENGINEER
HIRONAO YAMAMOTO

MUSIC COMPOSITION, ARRANGEMENT & PROGRAMMING
KALTEK MUSIC ENGINE
HIDENOBU "KALTA" OTSUKI
RYO "I.D." FUKUDA
TAKEO "3-JYA" SUZUKI
YOSHITAKA "SAT" HIROTA
KAZUMI MITOME


QUALITY ASSURANCE MANAGERS
HIROYUKI OHTA
SHOTA TAKAHASHI
TETSUYA KOMATSU


VOICE ACTING SUPERVISORS
ERIKO KIMURA

VOICE ACTING PRODUCER
HIROYUKI INAGE


VOICE ACTING
JUNICHI KANEMARU
ATSUKI MURATA
NOBUTOSHI CANNA
EMI MOTOI
CHIKAO OHTSUKA
SHUN YASHIRO
IKUE OHTANI
URARA TAKANO
YUKO MINAGUCHI


SPECIAL THANKS TO
TAKAYUKI KAWAGOE
(SMILEBIT)
YOICHI SHIMOSATO
(SMILEBIT)
JIN SHIMAZAKI
HIROSHI IGARI
TETSUO INOUE
JUN KANDA
MP TEAM

ALL THE FAMILY MEMBERS OF
THE TEAM FOR WAITING SO
PATIENTLY TO SEE US AGAIN

Presented by SEGA
© SEGA CORPORATION, 2000


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 SEGA Corporation