Space Channel 5
スペースチャンネル5

1999.12.16 SEGA Enterprises


Voices
Ulala
herself
Fuse
TAKASHI THOMAS YUDA
Jaguar
SHO HAYAMI
Pudding
KAE IIDA
Blank
KENJI UTSUMI
Space Michael
MICHAEL JACKSON (Thanks!)

Choreographer
NAHOKO NEZU
SHIGERU "PIGEON" ARAKI

Music
Dr.PRIS
(KENICHI TOKOI

Dr.RACHAEL
NAOFUMI HATAYA)

Director
TAKASHI THOMAS YUDA

Story & Game Design Director
TAKUMI YOSHINAGA
Game Design Supervisor
YOSHIYUKI OKITSU

Game Design Unit
TAKAO ESAKA
TOSHIHIDE OZEKI

MIKA SATOU

Programming Director
HITOSHI NAKANISHI

Space Programmers
ISE SUSUMU
KO MIDORO

YUUKI HATAKEYAMA

Art Director
YUMIKO MIYABE

Character & Background Design
MAYUMI MORO
YUMIKO MIYABE
DEEN GUNS PROJECT

KEN OKAZAKI
SHIRO KINEMURA
JAKE KAZDAL

Character Modeling Supervisor
MAYUMI MORO

Character Modeling Unit
KEN OKAZAKI
CHISAI ABE
SHINKICHI TANAHASHI

NANAKO YARIMIZU

Character Animation Supervisor
KEN OKAZAKI

Character Animation Unit
TAKANORI OHNUKI
YUSUKE KASHIWAGI
KENYA SUZUKI

MAIKO KITAGAWA
JAKE KAZDAL
SHIGERU "PIGEON" ARAKI

Motion Capture Set Up
KENICHI SUZUKI
Visual Effects Designer
TARO HINO

Film Editor
RYUTARO SUGIYAMA
KANJI SUTO

TARO HINO
KENICHI SUZUKI

Camera Operation Unit
MIKA SATOU
KANJI SUTO

Sound Director
NAOFUMI HATAYA

Sound Producer
YUKIFUMI MAKINO
Sound Technical Director
TATSUYA KOUSAKI
Sound Effect
TAKASHI ENDO

Sound Programmers
KAZUMI SUYAMA
YOSHIAKI KASHIMA

Recording Unit
Recording Director
FUMITAKA SHIBATA

Recording Engineer
HIROKAZU AKASHI
SAWAKO SOGABE

YOSHITADA MIYA
SYUHEI MUKAI

musicians
Brass Arrangement
TADASHI OHTSUBO
Trumpet
Isao Sakuma
NAOHITO WATANABE
KOICHI SUZUKI


MITSUKUNI KOHATA
NARUHIRO KIKUCHI
Trombone
YUJI SHIMODA


GAKUTARO MIYAUCHI
Sax
YO SHIBANO


TOSHIMICHI IMAO
Drum
MASASHI MATSUMOTO
Bass
KOJI MOTOSUGI
Guitar
CHEW-TARO MORITAKE
Chorus
MIHO FUJIWARA
WORNELL JONES
TRIAD PROJECT


YOKO AKAMA

Scores
HIROSHI ASO

Recording Coordinator
HIDETAKA CARL SHIBATA

Recording and mixed at SEGA DIGITAL STUDIO

Special thanks
JUN SENOUE

a very special thanks to
TOMOKO SASAKI

'Mexican Flyer'
Ken Woodman & His Piccadilly Brass
(Woodman)

CGI Support Unit
TRILOGY
Producer
MASAAKI TAIRA
Director
SHINJI NAKA
YUMIKO TAKAHASHI

HIROYUKI TAKAGAI
MIKA ANDO

SAIHI INFORMATION SERVICE LTD
Producer
MAKOTO BABA

TERUMI HAMAMOTO

IMAGE STUDIO 109
Manager
HIROYUKI ISHIGURO
HIROYUKI MOTAI

YUSUKE AOKI
YOSHIYA NAGATA

EYEDENTIFY INC
TOSHIO SHINMA
DAIJI HORI

TARO HINO

Special Thanks to:
HIROKO NATORI
VFX STUDIO LOOP HOLE
OGAWA 3D&VISUAL FACTORY

HIRONOBU KUWANA

Space Channel 5 Promotion Unit
Executive Producer
HIDEKI OKAMURA
Producer
TAKAFUMI 'LUCKEY' UEORO
Supervisor
MASATOSHI KAWAGUCHI
NAOKO'ANEGO'OHKA
TOMOE YASHIKI (Sega Muse)
TETSUYA ONISHI (Sega Muse)
TADASHI TAKEZAKI
JUNJI YAMAZAKI

JUNICHIRO 'J' HIRATA


YOSHINOBU MASAHIRO
MINEKO OKAMURA

Promotion Art Director
MASAHIRO "MAGIC" KOBAYASHI

Desk Support
YUMIKO MOURI
AKIHIKO NAGAO

SAYURI YAJIMA

Technical Support
OSAMU HORI
Production Management
HAYATO WATANABE

Special Thanks to:
KATSUHIKO YAMADA
TAK TSUKUMA
MIKI TAKAGI
KAZUHIRO TERASAWA (T's music)
All R&D 9 staff
Multi R&D Section
Editing Design Team (DESETSU)

NOBUHIKO SHIMIZU
KENYA ORITA

Team Pheromone
YUMIKO MOURI
MINEKO OKAMURA

YUMIKO MIYABE
SAYURI YAJIMA

All the people who cared for us,
and all the families who supported us.

Technical Producer
RYUICHI HATTORI

Executive Producer
SYUJI UTSUMI

Very Executive Producer
SADAHIKO HIROSE
HISASHI SUZUKI

Very Very Executive Producer
SHOICHIRO IRIMAJIRI

Very Very Very Executive Producer
ISAO OKAWA

Assistant Producer
HAYATO WATANABE
MINEKO OKAMURA


Producer
TETSUYA MIZUGUCHI


For all people who love music ,dance and game.

Presented by SEGA
© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1999


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises