Spawn: In The Demon's Hand
スポーン イン ザ デーモンズ ハンド

2000.08.10 Capcom


STAFF

DIRECTOR

The committees of 18

Visual Effects Design
Haruo Murata


CG DESIGN

Main Design
Ma

Modeling Design
Kouki Kita
Akito Mogi
Kazunori Nakanishi

Motion Design
Hisashi Kanie

Background Design
Souji Takamori
Atsushi Mishima

High Quality Modeling & Special Effects Design
Masaki Tanaka


MUSIC DESIGN

Music Compose
Yuki Iwai
ANARCHY-TAKAPON
Isao Abe

Sound Effects
Hiroaki Kondo

Mastering
Kazuya Takimoto

Sound Promotion
Yoshinori Ono

Opening Song
[ Rip it Up ]
Lyrics by Michael Foster
Music by Yuki Iwai
Adapted by James Yauk
Performed by CRANK SHAFT
Michael Foster VOCALS
James Yauk GUITAR
Rob Stiteler DRUMS
Rafael Moreira BASS & GUITAR SOLO

Ending Song
[Dress is Torn]
CRANK SHAFT


VOICE

SPAWN
DARK AGES SPAWN
BRIMSTONE
Maurice Dean Wint

MALEBOLGIA
ADMONISHER
OVERTKILL
CURSE
Tony Daniels

SAM
Rob Cowan

TWITCH
Don Dickinson

JESSICA-P
Erin McMurty

VIOLATOR
Shawn Sullivan

COGLIOSTRO
Philip Shepherd REDEEMER
Alec McClure

CLOWN
John Stocker

TIFFANY
Alyson Court

GRACE
Sadie Leblanc


SOFTWARE PROGRAM

Main Program
Morimichi Suzuki

Game Program
Yuichi Ueda

Player Program
Nobushige Takaki

Stage Program
Satoshi Ito

Special Effects Program
Masaru Kanai

3D System Program
Kazunobu Takamatsu


MOVIE DESIGN

Masaki Tanaka
Hiroyuki Irie
Takahiro Mizutani


SPECIAL THANKS

Shinichi Ueyama
Takashi Syono
Takeshi Tezuka
Sheila Egger
Carmen Bryant
Deborah Marvin
Hidetoshi Ishizawa
Takeshi Taniguchi
Mikio Ueda
Nate Williams
Takuya Shiraiwa
Katsuya Akimoto
Takaki Fukushima
Erik <ESX> Suzuki
Manabu Takemura
Su Chol Lee
Oni-Suzuki
Nuki & Jyo
Mitsuaki Araki
Hiroshi Nakaya
Shinichiro Komizu
Tsutomo Ikai
Takashi Fujimoto
Naoko Haruki

and
ALL CAPCOM STAFF


TEST PLAY
Hiroshi Motoyama
Masahiro Ikegawa
Kouji Fujii
Takaya Esaka
Yoshihiro Saitou
Takamichi Ohta
Sanae Wakahara
Tomoki Matsui
Masaru Iwao
Keiichirou Satou
Yasuo Hirota
Takashi Nakashima
Takamichi Nunome
Kenji Ishihara
Tomonao Watanabe
nosetake
Atsushi Kaitani
Kouki Mori
Yuichi Tomita
Toshiko Naohara
Tomoyuki Okabe
Yoshito Tanaka
Takashi Nishikawa
Shingo Iwai
Tatsuya Yoshida
Shintarou Kawahara
Sachiko Suzuki
Takashi Asano
Manami Nagao
Teruhiko Mizutani
Naoto Yamamoto
Yusuke Sakidara
Kazumitsu Nakae
Masatoshi Inuino
Minako Murakami
Tatsuya Yanagisawa
Youko Fujikawa
Hirokazu Kamada
Yousuke Chibatou
Hirokazu Hidezima
Atsushi Ohta
Teruyuki Aoki
Hisashi Kitou
Katsuo Tsukahara
Shinya Mori
Keiko Satou
Yuichi Tanimoto
Yayoi Nomura
Sakumu Ikawa
Shoji Araki
Terumasa Iwaki
Naoto Okazaki


JEA
Richard Privman
Yumiki Miyano


MARUI
TOKYO MARUI


PRODUCER
Kenji Kataoka

GENERAL PRODUCER
Noritaka Funamizu

EXECUTIVE PRODUCER
Yoshiki Okamoto


TODD McFARLANE ENTERTAINMENT

EXECUTIVE PRODUCER
Terry Fitzgerald

EXECUTIVE PRODUCER
T.McFARLANE

AND You !!


Presented by
CAPCOM®


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Capcom / Todd McFarlane Entertainment