Sports Jam
スポーツ・ジャム

2001.04.12 SEGA


SPORTS JAM STAFF


EXECUTIVE PRODUCER
RIKIYA NAKAGAWA

PRODUCER
KENICHI IMAEDA

DIRECTOR
YASUTAKE NAKAYAMA


DREAMCAST VERSION

DESIGN SECTION
TAKU MAKINO
TOSHIHIRO ANDO

SOFT SECTION
AKIRA WADA
MOTOYOSHI SATO
HIROSHI ANDO

NETWORK
TATSUYA WATANABE
NIROMI TANAKA

SOUND SECTION
NANAE KENDA
SUSUMU TSUKAGOSHI

PUBLICITY SECTION
MIZUKI MARUI
NORIKO YAMADA
TAKUYA TSUNOMURA

MANUAL AND PACKAGE DESIGN
TOSHIHIRO ANDO
OSAMU NAKAZATO (SEGA)
NAOHICO IIDA (SEGA)


NAOMI VERSION

DESIGN SECTION
TAKU MAKINO
AKIRA MIYANISHI
SATOSHI NAKAJIMA
TOSHIHIRO ANDO
SHIEN KATO
YASUHITO KUROIWA
RYODO TANAKA
TOSHIHIRO FUJIMAKI

SOFT SECTION
HIROSHI ANDO
AKIRA WADA
GEN MIYAZAKI
MOTOYOSHI SATO

SOUND SECTION
NANAE KENDA

CABINET DESIGN
HIROYUKI NAITOH (SEGA)

SPECIAL THANKS
KAORI FUKANO
SEGA THUNDERBOLT
SHINJUKU SPORTS LAND

ALL PLAYERS
OF
SPORTS JAM

swatch
adidas

Created by
WOW ENTERTAINMENT

Presented by
SEGA

© WOW ENTERTAINMENT/SEGA 2000,2001


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 SEGA / WOW Entertainment