Super Street Fighter II X for Matching Service
スーパーストリートファイターII X フォー マッチング サービス

2000.12.22 Capcom


SUPER STREET FIGHTER 2 X
for Matching Service

STAFF

PRODUCER
NORITAKA FUNAMIZU
YOSHIHIRO SUDOU

PROGRAMMER
NOBUAKI MINOMIYA
HISASHI KURAMOTO

SCROLL DESIGN
YUSUKE SAIWAI

SOUND
KONDO"X68K"HIROAKI

MUSIC
YUKO TAKEHARA

PLANNER
BURUMA(KOJIMAX)

TITLE DESIGN
UKABIN

INSTRUCTION CARD DESIGN
UCHIDA YUKO

NETWORK
KAZ YUNDE
KENTARO KANEKO
MINEYUKI NODA
MISS
NET MAN
SHIN.

SPECIAL THANKS
CHAM
MEIJIN
KOUHEI AKIYAMA
TOMOHIRO UENO
TSUTOMU IKAI

TEST PLAYER
TOMITA YOSHIHIRO
MUKAI MASAYASU
YUKA MATSUMI
SHINANO KATSUNORI
UMEZONO NOZOMU

GENERAL PRODUCER
NORITAKA FUNAMIZU
YOSHIKI OKAMOTO

AND
ALL CAPCOM STAFF


PRESENTED BY
CAPCOM


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2000 Capcom