Virtua Striker 2 ver.2000.1
バーチャストライカー2 バージョン2000.1

1999.12.02 SEGA Enterprises


director
Yoshinari Sunazuka
Kenji Ohta

main programers
Yoshinari Sunazuka
Kentaro Fujita

design directors
Ichiro Kojima
Hiroyuki Nakagomi

management staff
Kenji Ohta
Manabu Tsukamoto

programers
Yoshimitsu Tamura
Daisuke Tanaka
Satoshi Ishii
Tsuyoshi Matsumoto
Keijiro Iwase
Masahiko Kobayashi
Satoshi Mifune

sound creators
Hiroyuki Hamada
Chammy

designers
Koichi Kido
Tadakumi Miyasaka
Akemi Watanabe
Jumpei Tabuchi
Yu Ikejiri
Hiroshi Fujimoto
Naoki Tamura
Hajime Matsubara

publicity
Ai Kotani

special thanks
Tsuyoshi Nagano
Takashi Hoshino
Kazuyoshi Sato
Hayato Fujimori
Hiroki Koyama
Toru Mori
Yasuhiro Komori

and original staff of
Virtua Striker 2

producer & game director
Satoshi Mifune

In cooperation with
GENKI Co.,Ltd.

adidas and others are the registered trademarks of adidas International B.V.
/Licensed by adidas International B.V.

Presented by SEGA
© SEGA ENTERPRISES, Ltd., 1994,1999
SEGA™


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises