Zero Gunner 2
ゼロガンナー2

2001.09.06 Psikyo


ZERO GUNNER 2
STAFF

-DIRECTOR-

SIN NAKAMURA

-DESIGN-

HIDEYUKI ODA
IKUSAN YOSHIDA
KEIZOU"F3"FUJITA
NARUMI TAUCHI
NORIKAZU KUDO

HIDEKI YOSHIDA
YOKO TSUKAGOSHI
TORU SAKURAI
DAISUKE KATO
YUKIHIRO MORISHITA

-PROGRAM-

KEN-ICHI FUJITA
KUNIHIKO NOGOMI
MICHIAKI NEGORO

-SOUND-

MASAKI IZUTANI
KAORI KUMAKURA

-PUBLIC-

SACHIKO SAKAMOTO
YOSHIKO SHICHITA

THANK YOU FOR PLAYING

PRESENTED BY PSYKYO


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 2001 Psikyo