Zombie Revenge
ゾンビリベンジ

1999.11.25 SEGA Enterprises


ZOMBIE REVENGE
STAFF


PROGRAMMERS, ARCADE
HIROSHI ANDO
MASAKI NAMIKOSHI
AKIRA WADA
TAKESHI ANDO
GREGG TAVARES

DESIGNERS, ARCADE
TAKU MAKINO
NORIO ISHII
HITOSHI FURUKUBO
YASUHITO KUROIWA

MOTION DESIGNERS, ARCADE
KEI YAMADA
TAKU MAKINO
TADAYUKI IWA
TAKAMASA NAKADA
MASATERU KAWASAKI
TADASHI FUJITA

SOUND STAFF
TETSUYA KAWAUCHI
NANAE KENDA
HARUYOSHI TOMITA

PROGRAMMERS, DREAMCAST
YASUHIRO SUGAHARA
NOBUHIRO FUKUDA
KOJI FUKUDA
MASARU HATSUYAMA

DESIGNERS, DREAMCAST
HITOMI HASHIMOTO
MAKIKO KANETSUNA
HIDEKI MATSUMOTO
KOJI FUKUDA
KIYOFUMI HASHINOKUCHI
MARIKO TADAOKA

SOUND STAFF, DREAMCAST
MASAAKI IWASAKI

SPECIAL THANKS
MIKA ARAKI
MOTOYOSHI SATO
TAKASHI KOBAYASHI

DIRECTOR
KENICHI IMAEDA
SEIKI SAITO

PRODUCER
RIKIYA NAKAGAWA

PRESENTED BY SEGA
© SEGA ENTERPRISES, LTD., 1999
SEGA™

IN COOPERATION WITH
DATAEAST, CORP.
DATA EAST


Credits from the Japan Dreamcast release.
Image Source
© 1999 SEGA Enterprises