Advance Rally
アドバンスラリー

2001.12.07 MTO


STAFF


PRODUCER

HIROSHI KITAYAMA


PLANNER

SEIJI MATSUZAKI


DIRECTOR

MITSUHITO FUJITA


PROGRAMMERS

KOHJI SHIBASAKI
HIDEYUKI SHIRAHAMA
GORO TAKAHASHI
MITSUHITO FUJITA


GRAPHICS

YOSHIHARU TATSU
TETSUYA KASAHARA
KAZUYUKI TAKIMOTO


SOUND

EIJI KANEUCHI


COURSE DESIGN

HIDEYUKI SHIRAHAMA
AKIRA IWASHITA
RYOUSUKE KUNITADA


MARKETING

MASAMI OHNO
KEIKO AKUDO


PROMOTION

TETSURO FURUSHIMA
NOBUHIKO HIKAGE


EXECUTIVE PRODUCER

TAKEHIRO MORIYAMA


MTO


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2001 MTO