bit Generations: Boundish
ビットジェネレーション バウンディッシュ

2006.07.13 Nintendo


- BOUNDISH -
STAFF CREDITS

EXECUTIVE PRODUCER
SATORU IWATA

PRODUCERS
KENSUKE TANABE
HIROSHI SUZUKI

SUPERVISORS
KENSHIRO UEDA
YOSHIHITO IKEBATA
HIDEAKI FUKUTOME

CONCEPTION
HIROSHI SUZUKI

DIRECTOR
KAZUOMI SUZUKI

GAME DESIGN
KAZUOMI SUZUKI

PLANNING
KEITA ETO
HIROAKI ISHIBASHI
NAOYA KAWAHIRA

MAIN PROGRAM
YOSHIKAZU FUJITA

PROGRAM
YASUO KUWAHARA
FUMIHIRO KANAYA

DESIGN DIRECTOR
SHINICHIRO HIRATA (PRIMITIVEHANDS INC.)

DESIGN WORK
MAMORU WAKABAYASHI (POLYGON MAGIC INC.)
NAOYUKI SHIMIZU (POLYGON MAGIC INC.)

SOUND DESIGN
KAZUOMI SUZUKI

PRODUCT MANAGEMENT
SAYURI YAJIMA
MIKI YAMAUCHI

PROJECT MANAGEMENT
KEISUKE TERASAKI

TECHNICAL SUPPORT
HIRONOBU KAKUI
YOSHITO YASUDA

DEBUG
SUPER MARIO CLUB

MONITOR
SARUGAKUCHO INC.

SPECIAL THANKS
TORU HASHIMOTO
RIEKO SHINBO
FIELDSYSTEM INC.


ALL RIGHTS, INCLUDING THE COPYRIGHTS
OF GAME, SCENARIO, MUSIC AND PROGRAM,
RESERVED BY NINTENDO.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2006 Nintendo