bit Generations: Coloris
ビットジェネレーション カラリス

2006.07.27 Nintendo


STAFF CREDITS

EXECUTIVE PRODUCER
SATORU IWATA

PRODUCERS
KENSUKE TANABE
HIROSHI SUZUKI

SUPERVISORS
KENSHIRO UEDA
YOSHIHITO IKEBATA
HIDEAKI FUKUTOME

DIRECTOR
KEITA ETO

SOUND DESIGN
KEIGO OYAMADA

SOUND ENGINEER AND PROGRAMMING
TOYOAKI MISHIMA

PLANNING
NAOYA KAWAHIRA
KAZUOMI SUZUKI
HIROAKI ISHIBASHI

MAIN PROGRAM
FUMIHIRO KANAYA

PROGRAM
YOSHIKAZU FUJITA
YASUO KUWAHARA

DESIGN DIRECTOR
KEITA ETO

DESIGN WORK
NAOYUKI SHIMIZU (POLYGON MAGIC INC.)
KOICHI MIKADO (POLYGON MAGIC INC.)

ENDING MOVIE DESIGN
YASUHIKO SHIMIZU

PRODUCT MANAGEMENT
SAYURI YAJIMA
MIKI YAMAUCHI

PROJECT MANAGEMENT
KEISUKE TERASAKI

TECHNICAL SUPPORT
HIRONOBU KAKUI
YOSHITO YASUDA

DEBUG
SUPER MARIO CLUB

MONITOR
SARUGAKUCHO INC.

SPECIAL THANKS TO
3-D CORPORATION LTD.
OMB LTD.
TORU HASHIMOTO
RIEKO SHINBO
PARADISEJAM INC.
FIELD SYSTEM INC.


COPYRIGHTS OF GAME, SCENARIO
AND PROGRAM RESERVED BY
NINTENDO

COPYRIGHTS OF MUSIC
RESERVED BY
KEIGO OYAMADA


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2006 Nintendo