Black Matrix Zero
ブラックマトリクス ゼロ

2002.08.30 NEC InterChannel


EXECUTIVE PRODUCER

KIMIHISA USUI


PRODUCER

TOSHIO TABETA
MASAMI WATANABE


DIRECTOR

HIROKAZU KAWASE
TAKAYUKI KINOSHITA


SCENARIO

MIDORI TATEYAMA


CHARACTER DESIGN

HIRONORI TAKANO


PLANNING

RYOJI HONMA
TAKASHI MAKINO


PROGRAM

MITSURU OOKURA
HIDEYUKI NISHIMURA


GRAPHIC

SYUJI ARIMOTO
SHINICHIRO OTUKA

YUU KANESHIGE
TAKESHI KAWAI
NAOKO KUDO

TETSUYA SUGIKAMI
HIRONORI TAKANO
SHINJI TAKEDA

YUKI HATA
KEIJI HITOSUGI
SHIHOKO FUJIWARA


MUSIC

AZ GAME


MANAGEMENT

TOSHIHIRO OHNUKI
TATSUO KURODA

NAO SASAKI
RITSUKO HONMYOU
MAYUMI TAKASHI


SPECIAL THANKS

MARIKO MURATA
TAKEO MORI


DEVELOPMENT SUPPORT

AZ GAME


DEVELOPMENT

FLIGHT-PLAN


PUBLISHER

NEC InterChannel


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 NEC InterChannel / Flight-Plan