Dr. Mario & Panel de Pon
ドクターマリオ & パネルでポン

2005.09.13 Nintendo


Dr. MARIO STAFF

-Programming-
Koichi Kitano
Naotaka Noda

-Design-
Chikako Morita
Ryosuke Kusada

-Music-
Morihiro Iwamoto

-Art Work-
Kazuya Yoshioka
Takashi Ito

-Special Thanks-
Hiroaki Yamaguchi
Hiroyuki Teramoto
Masahiro Yokoyama
Hiroshi Okuda
Kiyosei Nishikawa
Yasuhiro Matsumoto
Nobuo Matsumiya
Super Mario Club

-Director-
Azusa Tajima
Makoto Uemura

-Producer-
Hitoshi Yamagami
Yasuhiro Minamimoto

-Executive Producer-
Satoru Iwata


All Rights, including the copyrights of
Game, Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO.パネルでポン
PANEL DE PON

■ CONCEPTION ■
HITOSHI YAMAGAMI
TOSHITAKA MURAMATSU

■ PROGRAMMING ■
TOSHIHIRO NISHII
MOTOMU CHIKARAISHI

■ DESIGN ■
EIKO HIRAO

■ SOUND ■
MICHIKO YOSHIDA

■ ART WORK ■
KAZUYA YOSHIOKA
TAKASHI ITO

■ SPECIAL THANKS ■
HIROAKI YAMAGUCHI
OSAMU YAMAUCHI
MASANOBU MATSUNAGA
YUMI NAGAI
JUNKO YOSHIKAWA
KENJI YAMADA
YASUHIRO MATSUMOTO
NOBUO MATSUMIYA
SUPER MARIO CLUB

■ COORDINATION ■
TOSHIO SENGOKU

■ DIRECTORS ■
MASAKI TAWARA
TOSHIHIRO NISHII

■ PRODUCERS ■
HITOSHI YAMAGAMI
RYOICHI KITANISHI

■ EXECUTIVE PRODUCER ■
SATORU IWATA


All Rights, including the
copyrights of Game, Scenario,
Music and Program, reserved
by NINTENDO and INTELLIGENT SYSTEMS.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2005 Nintendo / Intelligent Systems