Final Fantasy IV Advance
ファイナルファンタジーIVアドバンス

2005.12.15 Square Enix


EXECUTIVE PRODUCER
SHINJI HASHIMOTO

CHARACTER DESIGN
YOSHITAKA AMANO

MUSIC SUPERVISOR
NOBUO UEMATSU

SUPERVISOR
TAKASHI TOKITAFINAL FANTASY IV ADVANCE STAFF


PRODUCER
HIROYUKI MIURA


COORDINATOR
KIYOMI TANIKAWA


GRAPHIC DESIGNER
MIEKO HOSHINO

CHARACTER ILLUSTRATION
GEN KOBAYASHI


DIRECTOR
HIROYUKI MIURA


PUBLICITY SECTION

SENIOR VICE PRESIDENT
KOJI TAGUCHI

PUBLICITY PRODUCER
KIYOTAKA SOUSUI

ARTWORK COORDINATORS
NAOKI OHISHI
TAKASHI KAMIMURA


QUALITY ASSURANCE

QA COORDINATOR
TOMOKAZU NAGAMORI

QA ASSISTANT COORDINATORS
SHINICHI KIMURA

QA TECHNICAL ENGINEER
KAZUYA OKAMOTO

QA TECHNICAL ASSISTANT
YUSUKE SADAMASA

QA SENIOR TESTER
YUJI HATORI

QA TESTERS
MINORU SAITOU
AKIRA MINAGAWA
SHIGEMITU HARA
HIRONOBU TAZAWA
HIRONORI SATO
TAKAHIRO SHIBUYA
MASANORI TSUCHIYA
KAZUYA YASUDA
HIRONORI OHNO

...AND ALL QA STAFF

QA TECHNICAL DIRECTOR
HIDEYUKI KATO

QA MANAGER
YUKIHIRO SHIBUYA

GENERAL MANAGER
KOJI YAMASHITA


RATINGS ADVISORS

MEGUMI TERADA
SHIHO WATANABE
REIKO KONDO


LOCALIZATION STAFF

LOCALIZATION COORDINATOR
KAI GUSHIMA

TRANSLATORS
NORIKO IWAHARA
DAN COLLINS

EDITOR
COLIN WILLIAMSON

GENERAL MANAGER
MASASHI HIRAMATSU


SQUARE ENIX, INC.

QUALITY ASSURANCE MANAGER
DAVID "RIBS" CARRILLO

ASSISTANT QA MANAGER
MOHAMMED A.C. WRIGHT

SENIOR QA COORDINATOR
AARON J. ADAMS

QA COORDINATOR
JASON SANDERS

QA TEAM
TIM BUI
GLENN R. FAILING
ABRAHAM FLORES
KRISTOPHER PAINE
GARY R. SOLIMAN
KEVIN C. STRONG
DAVID TOMLIN
KIEN TRIEU

QA TRANSLATORS
ARTHUR T. KAWAMOTO
EMI MAURER

LOCALIZATION AND QA DIRECTOR
YUTAKA SANO

PRESIDENT AND COO
DAISHIRO OKADA


TOSE CO.,LTD

DIRECTOR
RYUMA NUNO

COORDINATOR
HU CHUNYU
HISASHI YAMAMOTO

OSAMU AKITOMI
NAOTO ATARASHI
JUN SHIRATORI
NOBUHIRO KOYAMA
TAKUMI DOUZONO
KENJIRO KATO

PROGRAMMER
TANG HEHONG
TERUO YAMAMOTO

SHEN ZIJING
LI MIAN
WANG QI
ZHU CHENG
WU JIALIN
LIN BING
JUN NISHIKAWA
NORIHISA JYO

DESIGNER
CHEN YING
HIROMINE OHKURA
TARO TANIGUCHI

PAN LI
QIAO JIA
KIKUGORO KIMURA
MAYA TAKADA

COMPOSER
HIROSHI NAKAJIMA
RYOUE TAKAGI
NORIKO YOKOYAMA
MITSUTOSHI KODAMA
ERI YASUDA

SPECIAL THANKS
ZHU XIAOHUA
SATOSHI MURAKAMI
KUMIKO ECHIZEN
KOUICHI SOBATA
SHIZUYA ZEN
AYAKO SUMINO
TAKESHI HATTORIORIGINAL DEVELOPMENT

HIRONOBU SAKAGUCHI
NOBUO UEMATSU
TAKASHI TOKITA
KEN NARITA
YASUSHI MATSUMURA
KAZUHIKO AOKI
HIROYUKI ITO
AKIHIKO MATSUI
MASANORI HOSHINO
MINORU AKAO


EXECUTIVE PRODUCER
YOUICHI WADA


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2005 Square Enix