Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi
ファイアーエムブレム 封印の剣

2002.03.29 Nintendo


EXECUTIVE PRODUCER

Hiroshi Yamauchi


PRODUCER

Takehiro Izushi


DIRECTOR

Tohru Narihiro


SUPER VISOR

Kentaro Nishimura


GAME DIRECTOR
SCENARIO

Masayuki Horikawa


SYSTEM DIRECTOR
MAIN PROGRAM

Takafumi Kaneko


ART DIRECTOR

Taeko Kaneda


MAIN DESIGN
FACE DESIGN

Sachiko Wada


GRAPHIC CHIEF

Masahiro Higuchi


EVENT PROGRAM

Takanori Hino


EVENT & SUPPORT

Makoto Katayama


A.I. PROGRAM

Chikara Yamamoto


BATTLE DESIGN

Naotaka Onishi


BATTLE PROGRAM

Motomu Chikaraishi


BATTLE ANIMATION

Maki Takemori
Yoko Nakai


MAP DESIGN

Sumiko Miki


LAYOUT

Makoto Shimojo


SOUND COMPOSITION

Yuka Tsujiyoko


SOUND EFFECT

Kenichi Nishimaki
Noritaka Misawa


GRAPHIC SUPPORT

Minoru Noda
Ryou Hirata
Tsuyoshi Nakatsuka
Masaru Nishimura


SCENARIO SUPPORT

Kouhei Maeda


PROGRAM SUPPORT

Susumu Ishihara
Yusuke Murakami


IMAGE ILLUSTRATION

Eiji Kaneda


ART WORK

Yasuo Inoue
Takashi Itou


PUBLISHMENT

Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe


TECHNICAL SUPPORT

Kenji Nakajima


PROCESS MANAGER

Kenji Imai


SPECIAL THANKS

Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku

Masanobu Matsunaga
Ryuichiro Koguchi
Yuka Hongou
Katsuyoshi Koya

Masao Yamamoto
Kyoko Watanabe
Yutaka Takehisa
Toshihiro Toza

Masahiro Sakurai
&
Smash Brothers DX Team

Tomonori Sumiya
Hiroshi Izawa
Kotaro Yamada

SUPER MARIO CLUB

Masaru Ikeshita
Haruka Kato
Masami Kato
Junko Komaki
Nobuaki Maeda
Katsunori Masutani
Akiko Matsumoto
Naotaka Matsumoto

Hiroyuki Murata
Kei Nadabe
Tomohiro Nishigaki
Keiichiro Nishimoto
Ryuichiro Sakima
Masaharu Shima
Syogo Tachibana
Shigeo Takada

Atsushi Takeda
Hiroya Takeda
Hisashi Takizaki
Yoshikazu Tanaka
Mari Ueda
Satoru Uno
Yuichiro Ushijima
Hiroyuki YamaokaAll Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO Co.,Ltd.
and
INTELLIGENT SYSTEMS Co.,Ltd.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2002 Nintendo / Intelligent Systems