Fire Emblem: Seima no Kouseki
ファイアーエムブレム 聖魔の光石

2004.10.07 Nintendo


Staff


EXECUTIVE PRODUCER
Satoru Iwata

PRODUCERS
Tohru Narihiro
Hitoshi Yamagami

PRODUCT MANAGER
Kenji Imai


DIRECTORS
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura

COORDINATORS
Ryuichiro Kouguchi
Toyohisa Tanabe
Yoshimasa Arita


MAIN PROGRAM
Hiroyuki Fujiwara

PROGRAM
Makoto Katayama
Junzo Akatsuka
Kensaku Fujita

PROGRAM SUPPORT
Yuji Ohashi
Takanori Hino


SCENARIO
Kouhei Maeda

SCENARIO SUPPORT
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kenji Matsuura
Ikuko Mikami
Naomi Masuda


MAIN DESIGN FACE DESIGN
Sachiko Wada

GRAPHIC DESIGN
Ryo Hirata
Kyouko Kasuga
Daisuke Izuka
Yuji Nakamoto
Erina Makino
Shiho Tsutsuji
Yoshimori Aisaka
Tomoko Fukumoto
Toshifumi Onishi
Shuya Takaoka
Syuuichi Kajihara
Naoki Fukuda
Katsuyoshi Koya
Satoshi Kashiwa
Mitsuyasu Nomoto


GRAPHIC SUPPORT
Toshiyuki Nagahara

LAYOUT
Makoto Shimojo

OPENING & ENDING DEMO
Hiroyuki Hayashi


SOUND SUPERVISOR
Yuka Tsujiyoko

SOUND COMPOSITION
Saki Haruyama
Yoshihiko Kitamura
Yoshito Hirano

SOUND EFFECTS
Kaoru Kita


ARTWORK
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka

PUBLISHMENT
Yusuke Kitanishi
Yoshimasa Arita
Ryuta Kaimoto


SPECIAL THANKS
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Taeko Kaneda
Masayuki Horikawa
Masahiro Higuchi
Yoshifumi Yamashita
Yasushi Adachi
Akitomo Tanaka
Norihiko Kawabata
Takashi Hamamura
Masanori Kusumoto
Shuichi Narusawa
Flagship Co., Ltd.
Super Mario Club


All Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO Co.,Ltd.
and
INTELLIGENT SYSTEMS Co.,Ltd.


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2004 Nintendo / Intelligent Systems