F-Zero for Game Boy Advance
エフゼロ FOR GAME BOY ADVANCE

2001.03.21 Nintendo


EXECTIVE PRODUCER
HIROSHI YAMAUCHI

PRODUCER
TAKEHIRO IZUSHI
HITOSHI YAMAGAMI

GAME DESIGNER / DIRECTOR
ISSHIN SHIMIZU

MAIN PROGRAMMER
TOMOHITO ITO

PROGRAMMER
HIDETAKA SANESHIGE
YOSHIHIRO KURISU

PROGRAM SUPERVISOR
HITOSHI YAMAGAMI
YOSHINORI KATSUKI
TAKAHIRO HARADA

MACHINE DESIGNER
TARO MATSUISHI
MUTSUMI FUKUYAMA
YUKO KIMURA
ISSHIN SHIMIZU

SCENE DESIGNER
TAKASHI KOUYAMA
YUKO KIMURA
ISSHIN SHIMIZU

COURSE DESIGNER
ISSHIN SHIMIZU

DESIGN MANAGER
TAKASHI KOUYAMA

LAY-OUT DESIGNER
ISSHIN SHIMIZU
TAKASHI KOUYAMA
TARO MATSUISHI
MUTSUMI FUKUYAMA
YUKO KIMURA

PILOT CHARACTER DESIGNER
YASUO INOUE

SOUND COMPOSER
MASARU TAJIMA
MITSUTERU FURUKAWA
NAOTO ISHIDA

SOUND EFFECT ENGINEER
MITSUTERU FURUKAWA

MANUAL EDITOR
YASUO INOUE

SPECIAL THANKS
AYAKO HYUGA
AZUSA TAJIMA
KENICHI SUGINO
KEIKO SEKINE
MASAHITO MIYAKE
MASAO YAMAMOTO
NOBUTO KOGANEZAWA
SATOSHI MATSUMURA
TAKESHI FURUTA
YOSHIO HONGO

SUPER MARIO CLUB
NAOFUMI TERAZONO
FUMIAKI SHIMADA
KOUICHI TORII
YASUNORI SHIBAYAMA
KOJI KANO
TSUNAHIRO SAKAMI
MASAMI KATO
MASAKAZU MITUHASHI
IKUKO KURODA
JUN MAEHARA
KUNIHARU NAITOU
TAKUYA INOUE
TOMOKO YUASA
YUHEI ADACHI
KENICHI ASHIDA
SHINTARO SATO
HIFUMI MIYAZAKI


CONGRATULATIONS!


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2001 Nintendo