F-Zero: Falcon Densetsu
エフゼロ ファルコン伝説

2003.11.28 Nintendo


F-ZERO
ファルコン伝説


STAFF CREDITS

DIRECTORS
YUTAKA HIRATA
AZUSA TAJIMA

SUPERVISOR
TAKAYA IMAMURA

GAME SCENARIO
YUTAKA HIRATA
NOBUHIRO KURONUMA

MAIN PROGRAMMING
TOSHIYUKI EBISAWA

RACE PROGRAMMING
KAZUHIKO KIRINASHIZAWA

SUB PROGRAMMING
YUICHI SAWAI
KOHDAI UNO

SCENE DESIGN
YOSHIHIRO MATSUYAMA
TAKAHISA AOYAMA

MACHINE DESIGN
SEIJI HASUKO
NORIKO HOTTA

CHARACTER DESIGN
MIKA MAEDA
SHIRO ENDO

COURSE DESIGN
YUTAKA HIRATA

MUSIC COMPOSITION
KENJI HIKITA

VOICE TALENT
DAVID 'RUSTY' VENTURA

PACKAGE DESIGN
RYUSUKE YOSHIDA

MANUAL EDITION
SACHIKO NAKAMICHI
MASAYUKI OKADA

DEBUG
SUPER MARIO CLUB

PUBLIC RELATIONS
KATSUHITO YAMAUCHI
TAKESHI FURUTA

SPECIAL THANKS
RYOTA TAKAHASHI
RIE KIMURA
MASAO YAMAMOTO
ISSHIN SHIMIZU
YUKIKO WADA

PRODUCER
HITOSHI YAMAGAMI

GENERAL PRODUCERS
MASAHIRO YONEZAWA
TAKEHIRO IZUSHI

EXECUTIVE PRODUCER
SATORU IWATA


SUZAK


Nintendo


ALL RIGHTS, INCLUDING
THE COPYRIGHTS OF GAME,
SCENARIO, MUSIC AND PROGRAM,
RESERVED BY NINTENDO.


THE END


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 Nintendo / TV Tokyo / Ashi Production / Dentsu