Gekitou Densetsu Pro-Wrestling NOAH: Dream Management
激闘伝説 プロレスリング ノア ドリームマネジメント

2003.03.20 GameVillage (NetVillage)


-STAFF-


- Director -

Atsushi Ohsuga


-Coordinator-

Hitoshi Ito
Don Kouta
Icohno Fuji


-Programmer-

Satoshi Nakamura
Musasi Murakami
Keizou Noguchi
Kou Koba


-Designer-

Yu Oda
Sachiko Nakatsuka
Tuusin Fujita
Seiji Ito


-Composer-

Kengo Kataoka


-Debug Play-

RMC


-Manual Make-

Atsushi Ohsuga


-Business Work-

Atsushi Ohsuga


-Publicity-

Kumiko Abo


-SPECIAL THANKS-

PRO-WRESTLING NOVA

Koichiro Sakurai
Masahiro Uramoto
Mami Kitano

Johji Date
Osamu Imaoka
Tetsu Yamaoka


-Producer-

Hidenori Ueno


-Executive Producer-

Shoichi Iida


Credits from the Japan GBA release.
Image Source
© 2003 NetVillage / Pro-Wrestling Noah